Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur, Financiën en Veiligheid

Bestuur en Financiën: helder en op orde. Veiligheid is essentieel voor de leefbaarheid van de stad.

Economie

Eindhoven heeft in huis wat ondernemerschap mogelijk maakt

Ruimte

In Eindhoven zijn van oudsher veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Samenleven

Talent

Iedereen moet zijn talent kunnen ontplooien

Zorg, preventie, welzijn en sport

Zelf dingen regelen met de mensen om je heen zal steeds meer moeten gebeuren