Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Maak kennis met de fractieleden die namens u het D66-geluid uitdragen in Eindhoven.

Robin Verleisdonk

Robin Verleisdonk

Fractievoorzitter - klimaat, onderwijs, duurzaamheid, milieu, (binnen)stedelijke ontwikkeling, en ruimtelijke ordening

Tom Brouwers

Tom Brouwers

Duurzaamheid, Wonen, Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Bereikbaarheid en Erfgoed

Betty van Geel

Betty van Geel

Raadslid - Sociaal Domein, Organisatie van zorg, Sport en Bewegen, Auditcommissie, Transformatieagenda Sociaal Domein

Marco van Dorst

Marco van Dorst

Raadslid -Plv. Voorzitter Gemeenteraad, Financi├źn, Onderwijs, Grond en Vastgoed, Bruisende Stad en Bestuur en Organisatie

Jorien Migchielsen

Jorien Migchielsen

Vice-fractievoorzitter - Raadslid

Volkan Memis

Volkan Memis

Commissielid - Sociaal Domein, Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, Economie en Brainport

Joost Geertman

Joost Geertman

Commissielid - Sociaal Domein, WMO, Jeugd, Dak- en Thuislozen, Ethiek & Digitalisering

Nadwa Haddane

Nadwa Haddane

Fractiemedewerker