Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Maak kennis met de fractieleden die namens u het D66-geluid uitdragen in Eindhoven.

Wethouders

Lees hier wie namens D66 Eindhoven in het college van burgemeester en wethouders het D66-geluid uitdragen.

Bestuur

Het bestuur van D66 Eindhoven organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.

Campagnecommissie

De campagnecommissie coördineert alle strategieën en activiteiten rondom campagnes.

Programmacommissie

De programmacommissie van D66 Eindhoven gaat aan de slag met de samenstelling van het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Werkgroep Binnenstad

De werkgroep binnenstad houdt zich bezig met het visitekaartje van onze stad – de binnenstad vormt het “uithangbord” voor Eindhoven, zowel voor haar bewoners als voor bezoekers. De komende jaren gaan er ook steeds meer mensen wónen in de binnenstad. Hoe zorgen we ervoor dat onze binnenstad een aantrekkelijk gebied is? Denk…

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs heeft zich ten doel gesteld: alle kansen die er zijn aangrijpen om D66 als onderwijspartij te profileren. Dat kan zijn door het al dan niet gevraagd advies te geven aan het raadslid dat onderwijs in zijn portefeuille heeft. Het ontwikkelen en voorbereiden van nieuwe ideeën en het intensiveren van de contacten met de eigen achterban,…

Werkgroep Participatie en Zorg

De werkgroep Participatie & Zorg denkt samen met de fractie na over de zorg en hoe mensen kunnen meedoen in onze stad en maatschappij. Interesse? Neem dan contact op met Paul Gielen via p.gielen@eindhoven.nl.

Wine & Politics

“Politiek is te belangrijk om aan mannen alleen over te laten” – Els Borst Meerdere keren per jaar organiseren we een avond met interessante sprekers, actuele onderwerpen of een leuke workshop met als doel de drempel voor vrouwen weg te nemen om politiek betrokken te zijn. Maar mannen zijn uiteraard ook welkom!

Vacatures

Afdelingsbestuur Bestuurslid Talent & Ontwikkeling Het  bestuurslid  talentontwikkeling  &  opleiding  beschikt  over  communicatief  talent  en een  breed maatschappelijk netwerk  van  (potentiële)  partijgenoten.  Hij  heeft  affiniteit  met  HRM-processen,  is creatief  en  heeft  zo  mogelijk  bestuurlijke  ervaring.   Het  bestuurslid  is  verantwoordelijk  voor  het  scouten  van  talent  en het  ontwikkelen, …