Steun ons en help Nederland vooruit

Wilbert Seuren

Wethouder

Eindhoven

De toekomst ligt voor het grijpen. Juist Eindhoven is kansrijk om de transitie naar een nieuwe samenleving vorm te geven. Een samenleving waarin de bewoners, bedrijven en organisaties van Eindhoven zelf de regie krijgen over hun leven en hun functioneren. Technologische innovatie, die mensen ten dienste staat, krijgt bij uitstek in Eindhoven vorm. Dat straalt uit naar regio, provincie, landelijk en internationaal. De overheid maakt het mogelijk, samen met bewoners, bedrijfsleven, onderwijs, en maatschappelijke organisaties

In mijn portefeuilles Financiën en Ruimtelijke Ordening. Geld en ruimte ten dienste van onze ambities. Dat zal met name zichtbaar moeten worden in het noordwestelijk gebied: Brainport Industries Campus, Brainport Avenue, als opmaat voor Brainport City, een integrale kijk op de toekomst vanuit werk, mobiliteit, ontspanning, communicatie.

Een prachtige opdracht na vijf jaar wethouderschap in Vught. Waar ik me vooral bezig hield met het aanpakken van de problemen die met spoor en weg te maken hebben: de doorsnijding van Vught door de N65, de A2 en door grote spoorverbindingen. Inmiddels is er meer dan 600 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de oplossing van die problemen.

Voor die tijd heb ik me als adviseur bij adviesbureaus en als ambtenaar bij de gemeenten Oosterhout en Den Bosch bezig gehouden met bestuurlijke vraagstukken. Ik woon sinds kort in Eindhoven met Marije, mijn echtgenote, die als HRM adviseur werkt bij het UMC in Utrecht. Onze drie zonen zijn inmiddels het huis uit en werken in de horeca (sommelier, manager van logeerfaciliteiten) en de wetenschap (promotieplek in Groningen).

Financiën en Ruimtelijke Ordening

Meer van Wilbert Seuren