Steun ons en help Nederland vooruit

20 jaar geleden ben ik met mijn moeder en broer naar Nederland gevlucht. De uitdagingen waren groots. Ik ben deze vol vertrouwen aangegaan. Zo sta ik in het leven, zo werk ik.Ondanks het leven in armoede, onzekerheid en de taalbarrière, heb ik altijd geloofd in een betere toekomst. Deze begint nu, bij jezelf en in verbinding met anderen.

Mijn drive als jurist en politici vind ik in het streven naar vrijheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen.

In het bijzonder wil ik mij inzetten voor talentontwikkeling, veiligheid, opvang van vluchtelingen & daklozen en bestrijding van verborgen discriminatie. Voor meer informatie:www.mpanzubamenga.com

Integrale veiligheid, Handhaving, Externe betrekkingen, Mondiale bewustwording, Diversiteit.

Meer van Mpanzu Bamenga