Steun ons en help Nederland vooruit

Jessica van Eijs

Ex-raadslid en ex-fractievoorzitter, Tweede Kamerlid

40 jaar

Eindhoven

“D66 is betrokken bij mensen en hun omgeving. Luistert, neemt beslissingen in moeilijke tijden, zorgt ervoor dat Nederland vooruit gaat. We leven in een tijd met veel onzekerheid, maar er zijn ook ontelbare mogelijkheden. D66 is niet bang voor verandering. Uitdagingen kunnen we omzetten in kansen.

Ik wil op landelijk niveau ook de Brabantse stem laten horen. Ik wil in de vormgeving van ons land, de steden én het platteland, ruimte scheppen voor een nieuwe duurzame economie en een inclusieve samenleving met een plek voor iedereen: gezinnen & alleenstaanden, ouderen & jongeren, nieuwkomers & oudgedienden. Om samen vorm te geven aan een betere toekomst.”

Wonen & Rijksgebouwen; Ruimtelijke ordening; Milieu; Circulaire Economie; Omgevingswet; Innovatie

Meer van Jessica van Eijs