Steun ons en help Nederland vooruit

Fractievergadering bijwonen

Bijwonen?

De fractievergaderingen van D66 vinden plaats op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadhuis. Het e-mailadres van de fractie is D66.fractie@eindhoven.nl.

Toehoorder

De fractievergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan en mag de fractievergaderingen bijwonen als toehoorder. Een toehoorder mag de fractievergaderingen bijwonen, maar niet actief deelnemen.

Wilt u graag een fractievergadering bijwonen en bent u benieuwd naar de onderwerpen die worden besproken? Dit kan in afstemming met de fractie (mail naar D66.fractie@eindhoven.nl). Zodra er na afstemming een geschikt moment gevonden is, krijgt u de agenda van de desbetreffende fractievergadering toegezonden per mail.

Fractievolger
Mensen die zich actief willen inzetten voor de fractie kunnen zich aanmelden als fractievolger. Dat kan na een bezoek als toehoorder, of door een mail te sturen naar D66.fractie@eindhoven.nl. Om fractievolger te worden, is lidmaatschap van D66 vereist. Enkel D66-leden kunnen fractievolger worden.

Een fractievolger kan:
– Samen met fractieleden stukken voorbereiden voor commissies en of raad
– Mee debatteren over onderwerpen die spelen in de stad
– Namens de fractie werkbezoeken en bijeenkomsten bezoeken
– Toegevoegd worden aan het commissieteam van de fractie

Een fractievolger krijgt na een introductiegesprek waar verwachtingen over en weer kunnen worden uitgesproken een mentor toegewezen. De fractievolger krijgt de beschikking over relevante stukken. De fractievolger kan indien nodig deelnemen aan relevante trainingen.

Voorwaarde is dat de fractievolger lid is D66, voldoende tijd beschikbaar heeft om actief deel te nemen en met enthousiasme een bijdrage levert aan het raadswerk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018