Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Sluiting kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing 2022

Vrijdag 17 september 2021

De kandidaatstelling voor een positie op de kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen sluit op vrijdag 17 september 2021 om 23:59 uur.

Ons doel is duidelijk: een klinkend resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022! Een klinkend resultaat vereist goede kandidaten! Hieronder wordt beschreven wat je moet doen als je kandidaat voor D66 wil worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling verloopt via MijnD66. Klik na het inloggen op “Stemmingen” en ga vervolgens naar “Stel je kandidaat”. Je hoeft je kandidaatstelling niet in één keer in te vullen en in te dienen; je kunt ook een begin maken met het invullen van informatie en dit op een later tijdstip verder afronden. Zorg wel dat je je kandidaatstelling uiterlijk op vrijdag 17 september definitief indient. Bij sluiting van de kandidaatstelling moet een kandidaat aan de voorwaarden voor kandidaatstelling hebben voldaan.  De LAC zal een advieslijst publiceren met maximaal 50 kandidaten, waarbij de lijsttrekker reeds is verkozen door de leden. Er mogen ook maximaal 50 kandidaten op de lijst staan bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden voor kandidaatstelling

In het door de ledenvergadering vastgestelde deelnamebesluit zijn de voorwaarden voor de kandidaatstelling te vinden. Hier worden de belangrijkste richtlijnen genoemd:

  • een kandidaat dient minimaal sinds 1 januari 2021 lid van de partij te zijn, dient uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan en dient geen lid te zijn van een andere politieke partij;
  • een kandidaat dient namens D66 nog geen twaalf aaneengesloten jaren of langer zitting te hebben gehad in het politieke orgaan waarvoor deze kandidaatstelling aan de orde is.

Het is mogelijk om bij het Landelijk Bestuur dispensatie aan te vragen indien je niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Houd er rekening mee dat het Landelijk Bestuur enkel bij zwaarwegende redenen dispensatie verleent.

Persoonlijke campagne door kandidaten
De verkiezingscommissie faciliteert de volgende mogelijkheden voor alle kandidaten om zich te presenteren aan de leden:

  • opname in het kandidatenboek van het door de kandidaat aangeleverde profiel;
  • de mogelijkheid om een link naar een persoonlijke video op te nemen in het kandidatenboek;
  • een presentatie-avond op woensdag 10 november 2021 met voor alle kandidaten dezelfde hoeveelheid tijd om de motivatie van de kandidaatstelling toe te lichten aan de leden van D66 Eindhoven.

Voor het voeren van campagne geldt de Regeling Voorkeursacties. Dit betekent onder meer dat verzendlijsten en Social Media accounts van fracties, partijorganen en partijnetwerken niet gebruikt mogen worden voor de campagne voor kandidaten, met uitzondering van de aankondiging van presentatie-avonden georganiseerd door een partijorgaan.

Contactadres verkiezingscommissie:
Verkiezingscommissie D66 Eindhoven
p/a Hans Sprong
Barrierweg 221
5622 CN  EINDHOVEN

verkiezingscommissie@d66eindhoven.nl

 

Na kandidaatstelling: procedure LAC

De LAC zal gesprekken voeren met alle kandidaten die hebben aangegeven op een verkiesbare plek op de lijst te willen staan. Het door de ledenvergadering vastgestelde Profiel Raadslid alsmede het Profiel Fractie D66 Eindhoven vormen voor de LAC belangrijke uitgangspunten voor de gesprekken. Bovendien verzoekt de LAC elke kandidaat om de vragen over integriteit te beantwoorden tijdens het indienen van de kandidaatstelling via MijnD66.

Bij ieder gesprek zal de voltallige LAC aanwezig zijn. De LAC volgt bij de gesprekken een vooraf vastgesteld kader van onderwerpen en vragen die in het gesprek aan bod zullen komen. Ook wordt na afloop van ieder gesprek door de LAC een evaluatieformulier ingevuld. Hierdoor kan geschiktheid van kandidaten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar vergeleken worden. Ook zal de LAC voorafgaand aan de gesprekken schriftelijk om informatie vragen bij de kandidaten. Tevens behoudt de LAC zich het recht voor om vooraf onderzoek te doen naar publiekelijk beschikbare informatie over kandidaten – zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook, LinkedIn of andere (sociale) media.

Persoonlijke gegevens, die worden verzameld als onderdeel van de kandidaatstellingsprocedure worden enkel gedeeld met de leden van de LAC. Alle verzamelde persoonlijke gegevens, voor zover niet wettelijk verplicht tot bewaring, zullen uiterlijk 4 weken na installatie van de nieuwe fractie vernietigd worden.

De gesprekken zullen plaatsvinden op door de LAC vastgestelde tijdstippen in de periode van donderdag 23 september tot en met vrijdag 15 oktober, in de avonduren. Mocht je kandidatuur overwegen, zorg dan dat je in die periode niet op vakantie bent! Kandidaten kunnen zelf intekenen op beschikbare tijdstippen via een datumprikker. Hierdoor kunnen kandidaten zelf een moment kiezen waarop een gesprek hen goed uitkomt. Zodra een kandidaat zich voor een bepaald tijdstip heeft geregistreerd is deze tijd niet meer beschikbaar voor anderen. Daarom geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Na afloop van alle gesprekken zal de LAC de uitkomst van de gesprekken evalueren en tot een lijstadvies komen. Aansluitend zal de LAC de kandidaat raadsleden op 24 oktober informeren over hun plek op de advieslijst. Kandidaten hebben dan tot en met 31 oktober de gelegenheid om een reactie van maximaal 300 woorden te schrijven op het advies, die zal worden meegenomen in het kandidatenoverzicht. Op 5 november zal het lijstadvies samen met het kandidatenoverzicht gedeeld worden met de leden van D66 Eindhoven. Op 10 november volgt een kennismakingsavond voor alle kandidaten om zich te presenteren aan de leden. Daarna zal op 11 november de interne stemming geopend worden die loopt tot en met 22 november. Op 3 december wordt de definitieve lijst bekend gemaakt die vervolgens officieel wordt ingediend voor deelname aan de verkiezingen.

Overzicht van alle belangrijke data:

02 augustus    –  Opening kandidaatstelling

17 september  – Sluiting kandidaatstelling

18 september  – Informeren van kandidaten over formele geldigheid kandidatuur

21 september  – Uiterste datum voor instellen van beroep tegen niet-acceptatie

23 september  – Start van gesprekken met de lijstadviescommissie

15 oktober       – Einde van gesprekken met de lijstadviescommissie

24 oktober       – De LAC informeert kandidaten over hun individuele positie op de advieslijst

31 oktober       – Uiterste datum voor het aanleveren van de persoonlijke reactie op het advies

31 oktober       – Uiterste datum waarop kandidaten zich in stilte kunnen terugtrekken

05 november   – Communicatie van het kandidatenoverzicht en lijstadvies naar de leden

10 november   – Presentatieavond door kandidaten

11 november   – Opening interne stemming

22 november   – Sluiting interne stemming

24 november   – Kandidaten informeren over de uitslag van de stemming

25 november   – Uiterste datum voor indienen van bezwaar m.b.t. het proces van de stemming

03 december   – De leden van D66 Eindhoven informeren over de uitslag van de stemming

17 september

23:59 uur