Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV en nieuwjaarsborrel

Vrijdag 22 januari 2021, online

We nodigen je van harte uit voor de algemene afdelingsvergadering gevolgd door een gezellige online nieuwjaarsborrel op vrijdag 22 januari 2021. Deze AAV en de aansluitende nieuwjaarsborrel zullen onlineĀ plaatsvinden via Zoom.

Agenda voor de AAV

Digitale inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang om 20:00 uur.

 1. Opening, vaststellen van de agenda, toelichting stemprocedure
 2. Vaststellen van de concept notulen van de AAV van 29 oktober 2020
 3. Update vanuit de verkiezingsprogrammacommissie en themagroepen
 4. Behandeling van eventuele amendementen op het concept Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezing 2022
 5. Stemming over de vaststelling van het concept Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezing 2022
 6. Rondvraag en sluiting

Nieuwjaarsborrel

 • 21:00 uur: Bingo
 • 21:15 uur: D66 Quiz
 • 21:30 uur: Q&A met Tweede Kamerleden Jessica van Eijs en Jan Paternotte

 

Totstandkoming van het concept deelnamebesluit GR22

Het Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezing 2022 is tot stand gekomen op basis van:

 • een landelijke template over de te nemen besluiten met betrekking tot onze deelname aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022;
 • overleg binnen het afdelingsbestuur over een duidelijke tijdlijn en een optimale voorbereiding in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022;
 • feedback vanuit de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 29 oktober 2020;
 • de mogelijkheid om amendementen in te dienen op het concept deelnamebesluit, dit was mogelijk tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Dit heeft geleid tot het deelnamebesluit dat op 22 januari 2021 is vastgesteld door de ledenvergadering.

22 januari

19:30 uur

Online