Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV en nieuwjaarsborrel

Vrijdag 22 januari 2021, online

We nodigen je van harte uit voor de algemene afdelingsvergadering gevolgd door een gezellige online nieuwjaarsborrel op vrijdag 22 januari 2021. Deze AAV en de aansluitende nieuwjaarsborrel zullen online plaatsvinden via Zoom.

Aanmelden voor AAV

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Agenda voor de AAV

Digitale inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang om 20:00 uur.

 1. Opening, vaststellen van de agenda, toelichting stemprocedure
 2. Vaststellen van de concept notulen van de AAV van 29 oktober 2020
 3. Update vanuit de verkiezingsprogrammacommissie en themagroepen
 4. Behandeling van eventuele amendementen op het concept Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezing 2022
 5. Stemming over de vaststelling van het concept Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezing 2022
 6. Rondvraag en sluiting

Na afsluiting van het formele deel van de algemene afdelingsvergadering volgt – na een korte pauze – een informele en gezellige online nieuwjaarsborrel met een leuke activiteit.

 

Controle van je stemrecht

Vriendelijk verzoek om bij het online binnentreden van deze AAV je voor- en achternaam in te vullen ten behoeve van een vlotte controle van je stemrecht tijdens deze AAV.

 

Indienen van amendementen op het concept deelnamebesluit GR22

Het concept Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezing 2022 is tot stand gekomen op basis van:

 • een format vanuit het D66 landelijk bureau over de te nemen besluiten met betrekking tot onze deelname aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022;
 • overleg binnen het afdelingsbestuur over een duidelijke tijdlijn en een optimale voorbereiding in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022;
 • feedback vanuit de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 29 oktober 2020.

Dit heeft geleid tot het concept deelnamebesluit dat op 22 januari 2021 voorligt ter vaststelling door de ledenvergadering. Mocht je een voorstel willen indienen voor een tekstwijziging in het deelnamebesluit, dan kan dit middels een amendement via onderstaand formulier.

Amendementen worden in behandeling genomen als uit de naam en het e-mailadres blijkt dat de indiener lid is van D66 Eindhoven. Je kunt reageren tot en met dinsdag 19 januari 2021. Ingediende amendementen worden door het afdelingsbestuur van een stemadvies voorzien en worden behandeld tijdens de AAV op 22 januari 2021.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

22 januari

19:30 uur

Online