Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering – vooruitblik GR2022

Donderdag 29 oktober 2020 in Eindhoven

De voorlopige onderwerpen voor deze algemene afdelingsvergadering zijn globaal als volgt: vaststellen afdelingsreglement; leden informeren over de tijdlijn naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022, met ruim aandacht voor alle belangrijke data en deadlines in de loop ...

De voorlopige onderwerpen voor deze algemene afdelingsvergadering zijn globaal als volgt:

  • vaststellen afdelingsreglement;
  • leden informeren over de tijdlijn naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022, met ruim aandacht voor alle belangrijke data en deadlines in de loop van 2021;
  • leden informeren over de rol van de Verkiezingsprogrammacommissie, Verkiezingscommissie, Lijstadviescommissie, Verkiezingsevaluatiecommissie;
  • discussie over het profiel van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in 2022.

Belangrijk: bovengenoemde onderwerpen zijn indicatief, de definitieve agenda voor deze AAV wordt begin oktober als onderdeel van de formele uitnodiging bekendgemaakt.

29 oktober

19:30 uur