Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV – vooruitblik gemeenteraadsverkiezing 2022

Donderdag 29 oktober 2020, online

We nodigen je van harte uit voor de algemene afdelingsvergadering op donderdag 29 oktober 2020, om mee te praten over de eerste voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze AAV zal online plaatsvinden via Zoom.

Agenda

Digitale inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang om 20:00 uur.

 1. Opening, vaststellen van de agenda
 2. Toelichting stemprocedure
 3. Vaststellen van de notulen van de AAV van 30 januari 2020
 4. Vaststellen Afdelingsreglement D66 Eindhoven dd. 29 oktober 2020
 5. Algemeen Bestuurslid – presentatie kandidaten en stemming
 6. Presentatie van de tijdlijn naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022
 7. Conceptprofiel Raadslid en conceptprofiel Lijsttrekker voor de GR22
 8. Toelichting op de verscheidene commissies voor de GR22
 9. Discussie over de structuur van de Lijstadviescommissie (LAC)
 10. Terugkoppeling vanuit de beoogde verkiezingsprogrammacommissie
 11. Woord vanuit de politiek
 12. Update over enkele campagne-activiteiten in NL voor de Tweede-Kamer verkiezingen
 13. Rondvraag en sluiting

Controle van je stemrecht

Vriendelijk verzoek om bij het online binnentreden van deze AAV je voor- en achternaam in te vullen ten behoeve van een vlotte controle van je stemrecht tijdens deze AAV.

29 oktober

19:30 uur

Online