Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Deze maand
 • 27 augustus 19:30 uur

  Privacy-jurist Arthur Westenend: greep op de informatiestroom

  Als privacy-jurist adviseert D66-lid Arthur Westenend organisaties over privacy in zowel de publieke als private sector. In dit tijdperk van digitalisering is het voor organisaties van fundamenteel belang dat zij opnieuw greep krijgen op de informatiestroom met betrekking tot persoonsgegevens die zij verwerken. In de eerste helft van deze bijeenkomst schetst Arthur een aantal…

  Online
 • september
 • 3 september 19:30 uur

  Tweede Kamerlid Jessica van Eijs over duurzaam bouwen & wonen

  Tweede Kamerlid Jessica van Eijs heeft binnen de D66-fractie Wonen, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Circulaire Economie en Innovatie in haar portefeuille. Het onderwerp duurzaam bouwen & wonen heeft inmiddels een vaste plek in Jessica’s agenda als parlementslid. Aan het begin van deze bijeenkomst inventariseert Jessica welke vragen de deelnemers zoal hebben op…

  Online
 • oktober
 • 29 oktober 19:30 uur

  Algemene Afdelingsvergadering – vooruitblik GR2022

  De voorlopige onderwerpen voor deze algemene afdelingsvergadering zijn globaal als volgt: vaststellen afdelingsreglement; leden informeren over de tijdlijn naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022, met ruim aandacht voor alle belangrijke data en deadlines in de loop van 2021; leden informeren over de rol van de…

 • januari
 • 22 januari 19:30 uur