Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018 zondag 28 januari 2018
Extra inspanning voor betere luchtkwaliteit hard nodig

Extra inspanning voor betere luchtkwaliteit hard nodig

Het recent door de Gezondheidsraad gepubliceerde rapport over de effecten van luchtkwaliteit wordt door D66 Eindhoven omarmd. Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. De gezondheidsraad stelt dat met generieke én specifieke maatwerkmaatregelen de luchtkwaliteit aanzienlijk kan worden verbeterd. Schonere lucht zorgt voor betere leefomstandigheden en zorgt voor een betere gezondheid. In Eindhoven…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 januari 2018
D66 Eindhoven presenteert verkiezingsprogramma

D66 Eindhoven presenteert verkiezingsprogramma

Optimistisch en progressief verkiezingsprogramma gaat voor een gezonde, bruisende en duurzame stad. D66 Eindhoven presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. Onder bezielende leiding van Marco van Dorst heeft de verkiezingsprogrammacommissie de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een verkiezingsprogramma waarmee D66 Eindhoven aangeeft hoe de stad er in 2030 voor staat.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 december 2017

(Cultureel) Erfgoed moet voor de stad behouden blijven

Eindhoven is een moderne stad, een groeiende stad. In het recente verleden zien we mooie nieuwe ontwikkelingen die passen bij die moderne groeiende stad. De omvorming van Strijp-S, de Vesteda Toren op de Vestdijk, District-E in het stationsgebied, het Campinaterrein en Nieuw Bergen op de Deken van Somerenstraat zijn mooie voorbeelden die passen in dat…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 december 2017

Opening kandidaatstelling wethouders

Vanaf nu is de kandidaatstelling geopend voor kandidaat-wethouders voor D66 in de gemeente Eindhoven. Aangezien de D66-afdelingen De Kempen, Helmond, Dommelvallei en Eindhoven werken met een gezamenlijke wethouderscommissie kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een wethouderspositie in één van de andere gemeenten in Zuid-Oost Brabant. De kandidaatstelling is geopend tot en met 3 januari 2018. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 december 2017

Definitieve kandidatenlijst bekend

De definitieve kieslijst van D66 in Eindhoven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is door de leden van D66 Eindhoven vastgesteld. Tussen 23 november 2017 en 6 december 2017 konden de leden hun stem uitbrengen naar aanleiding van het lijstadvies dat door de lijstadviescommissie op 8 november 2017 is gepubliceerd. De…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 december 2017

“Van boer en kool tot automotive en chips”

De Metropoolregio Eindhoven is een regio die hard groeit, waar veel gebeurt, maar die ook enorme verschillen kent. “Van boer en kool tot automotive en chips” lijkt een goede samenvatting van die diversiteit. Om die verschillen te onderkennen en onze kwaliteiten te versterken, wordt de komende jaren samengewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor een aantrekkelijke…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 november 2017

Diversiteitsbeleid: D66 wil binnen een jaar substantiële verbetering zien

D66 Eindhoven wil binnen een jaar substantiële verbetering zien van de representatie en kansengelijkheid van jongeren, mensen met migratieachtergrond, vrouwen en transgenders in het personeelsbestand van de gemeente, uitgesplitst naar instroom (werving en aannames) en doorstroom (functieniveaus, salarissen en mogelijkheden om promoties te maken). Op dit moment zijn onder andere jongeren en mensen met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 november 2017

Crowdfunding

Het kan jullie niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komt eraan! Verkiezingen betekenen campagne voeren. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is de grootste uitgavenpost voor de afdeling. Daarom starten we een crowdfundingsactie!  Klik HIER voor de website: De sponsormogelijkheden zijn: posters in abri’s, campagnekleding en koffie voor de vrijwilligers. Ga naar de website,…

Bekijk nieuwsbericht

Begroting 2018 geeft de goede richting

D66 heeft vorige week ingestemd met de begroting voor 2018. De begroting geeft de goede richting: het oplossen van het tekort gebeurt daar waar het wordt veroorzaakt: het sociaal domein. Er wordt gewerkt aan de groei van de stad. Onze reserves worden, uiteindelijk, weer aangevuld. Hoewel de richting goed is, is…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 november 2017

D66 presenteert kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

D66 Eindhoven heeft vandaag haar conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gepresenteerd. Wethouder Mary-Ann Schreurs is in juli 2017 reeds verkozen als lijsttrekker. Voorzitter van de lijstadviescommissie (LAC) Mark van Glabbeek: “De LAC is tevreden over het lijstadvies dat we nu aan de leden van D66 Eindhoven voorleggen. Wij denken dat de advieslijst een mooie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 oktober 2017

Alle seinen op groen voor trein naar Düsseldorf

Nu zowel de Nederlandse als de Duitse regering er de hoogste prioriteit aan geven, lijken alle seinen op groen te staan voor de spoorverbinding Eindhoven-Düsseldorf. “Dit is geweldig nieuws voor de regio Eindhoven! We lobby’en hier al jaren voor en nu zie je dat onze jarenlange inspanning wordt beloond met resultaat”…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 oktober 2017

D66 en Design: een logische combinatie

D66 en Design! Het is deze week DDW, Dutch Design Week. D66 heeft Design hoog in het vaandel staan. Design hoort bij het DNA van Eindhoven. Eindhoven  maakt dingen, van oudsher al, Daf en Philips waren vernieuwers op het gebied van design zoals de automatische transmissie of de CD. Maar D66 ziet…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 oktober 2017

Veel aandacht voor Eindhoven in het regeerakkoord

Er is veel aandacht voor Eindhoven in het nieuwe regeerakkoord. Na jaren van lobby is inmiddels algemeen bekend wat het belang is van Eindhoven en dat blijkt nu ook uit het regeerakkoord. D66 Eindhoven is daar ontzettend blij mee. In het regeerakkoord wordt Eindhoven genoemd als een regio waar extra in geïnvesteerd wordt. Samen met…

Bekijk nieuwsbericht