Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2021 dinsdag 16 februari 2021 zondag 7 februari 2021
Vacature Algemeen Bestuurslid

Vacature Algemeen Bestuurslid

In verband met haar indiensttreding bij de Gemeente Eindhoven heeft bestuurslid Mariska Machiels - mede op verzoek van haar nieuwe werkgever - haar functie als Algemeen Bestuurslid van D66 Eindhoven per 31 januari 2021 neergelegd. Om die reden zoekt het bestuur versterking met een nieuw bestuurslid!   De belangrijkste…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 december 2020 woensdag 4 november 2020
Investeer ons de crisis uit

Investeer ons de crisis uit

Voorzitter, Ik wil beginnen met een positieve noot richting het college: de financiën zijn op orde, we kunnen daardoor de klappen van deze crisis opvangen, maar ten koste van wat? Er is veel geld over op het sociaal domein. Heeft iedereen wel de juiste zorg en hulpverlening ontvangen? Vorig…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 oktober 2020
Raadsvragen: Bouwen, bouwen, bouwen. Maar niet voldoende capaciteit?

Raadsvragen: Bouwen, bouwen, bouwen. Maar niet voldoende capaciteit?

Eindhoven, 23 oktober 2020 De Gemeente Eindhoven is alweer enige tijd druk met het Bouwoffensief, en terecht. We moeten als Eindhoven bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Als we ervoor willen zorgen dat Eindhoven een inclusieve en diverse stad blijft, waar voor iedereen een woning is, van studenten tot senioren, dan is er veel werk aan…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 september 2020
Wel hoogbouw, geen hoogbouwjungle

Wel hoogbouw, geen hoogbouwjungle

Er wordt al enige tijd flink gediscussieerd over de plannen voor grootschalige hoogbouw in de Eindhovense binnenstad. Ondanks dat we in bijzondere tijden leven, bespreekt de gemeenteraad (deze week) de hoogbouwvisie. D66 is voorstander van verdichting van en daarmee hoogbouw in de binnenstad, maar wel onder een aantal belangrijke randvoorwaarden. Onze stad groeit en de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020
Masterclass Raadslidmaatschap 2020

Masterclass Raadslidmaatschap 2020

Op woensdag 30 september start de Masterclass Raadslidmaatschap 2020, een serie van 9 bijeenkomsten waarmee belangstellenden zich zorgvuldig kunnen oriënteren op de functie van raadslid. De bijeenkomsten vinden gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek in Eindhoven plaats, met voldoende ruimte voor 1,5 meter afstand. Deze masterclass is gericht op D66-leden uit Eindhoven en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 september 2020
Servicebureaucratie

Servicebureaucratie

D66 Eindhoven is al jaren kritisch op de zorg in Eindhoven. Zowel op de organisatie van de zorg als de kwaliteit van zorg. Vooral raadslid Betty van Geel bijt zich vast in deze dossiers van het sociaal domein. Betty stelt bijvoorbeeld al langere tijd vragen over de nut en noodzaak van het servicebureau. Deze extra…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 augustus 2020 zaterdag 11 juli 2020

Voor een bruisende, inclusieve en duurzame stad

Kaderbrief begroting 2021 (Raad 7 juli) Voorzitter, We zijn blij dat enkele voorstellen die D66 vorig jaar bij de Kadernota heeft gedaan werkelijkheid lijken te worden: een autoluwe Kleine Berg en strenge voorwaarden voor nieuwe biomassacentrales, dit college stelt als uitgangspunt in haar beleid dat er geen biomassacentrales meer…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 juni 2020 donderdag 11 juni 2020
Steunmaatregelen Eindhoven

Steunmaatregelen Eindhoven

11 juni 2020: Voor D66 was het niet de vraag of we onze stad zouden steunen in deze moeilijke tijd, maar hoe en wanneer? We moeten immers samen deze crisis doorkomen. Samen werken aan een 1,5 meter-samenleving waarin instellingen en organisaties weer snel op eigen benen kunnen staan en verdienvermogen kunnen creëren.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 mei 2020
Groen minibos in hartje centrum

Groen minibos in hartje centrum

Sinds het begin van deze raadsperiode staat D66 in contact met enthousiaste mensen die in de vorm van een Tiny Forest maar wat graag groen aan hun woon- en leefomgeving toe willen voegen. Eerst was er het voorbeeld van een initiatiefneemster van een Tiny Forest in Hemelrijken, die in de gemeente helaas geen enthousiaste partner…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 mei 2020