Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 september 2021

Vacatures in het bestuur

In verband met de kandidaatstelling van enkele bestuursleden voor de gemeenteraadsverkiezingen zoekt het bestuur van D66 Eindhoven versterking!

De belangrijkste taak van het bestuur is om de Eindhovense D66 afdeling goed te laten functioneren: zorgen voor een afdeling waar het leuk en interessant is om lid te zijn, leden de mogelijkheid bieden om actief te worden in de lokale politiek, en de fractie ondersteunen en uitdagen om de ambities in ons lokale verkiezingsprogramma zo veel als mogelijk te realiseren.

Om de doelstellingen van D66 Eindhoven te bereiken initieert en organiseert het bestuur:

  • activiteiten voor leden (ledenvergaderingen, inhoudelijke bijeenkomsten, borrels & activiteiten);
  • de communicatie naar leden (bijvoorbeeld via de maandelijkse e-mail nieuwsbrief en via de website);
  • de deelname van onze afdeling aan verkiezings­campagnes;
  • de deelname van onze afdeling aan lokale gemeenteraadsverkiezingen.

Bestuurslid – Algemeen

Als algemeen bestuurslid coördineer en organiseer je één of meer van de bovengenoemde activiteiten, waarbij de komende maanden de focus met name zal liggen op onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar bestuurslid zijn is méér dan dat: met je inzet draag je ook bij aan continuïteit en aan het goed functioneren van onze afdeling op langere termijn. Globaal profiel: je vind het leuk om dingen te organiseren, je houdt gemakkelijk overzicht, je bent communicatief vaardig en je werkt graag samen met andere mensen.

Bestuurslid – Politiek

Als politiek secretaris vind je het interessant om de lokale politiek te volgen. Je vormt de brug tussen de afdeling en de fractie en je bent regelmatig aanwezig bij fractie- en raadsvergaderingen. Je bent een sparringpartner voor de fractie en je bewaakt de uitvoering van het verkiezingsprogramma van de afdeling. Je stimuleert het interne inhoudelijke debat binnen de afdeling. Globaal profiel: je hebt interesse in (lokale) politiek, je bent politiek sensitief, je bent een teamspeler maar je bent ook assertief wanneer nodig.

 

Deze functies vergen enkele uren per week, waaronder een maandelijkse bestuursvergadering in de avonduren. Het betreft een vrijwilligersfunctie met verantwoordelijkheden die belangrijk zijn voor een goed functionerende afdeling.

Wat staat daar tegenover?

Je oogst waardering voor de bijdrage die je levert aan het realiseren van de ambities van D66 in Eindhoven en je ontmoet sympathieke en gezellige mensen binnen D66 Eindhoven, in de Brainport regio en daarbuiten.

Hoe werkt de kandidaatstelling en verkiezing?

De leden van D66 Eindhoven bepalen wie in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een (digitale) stemming georganiseerd. Als jij je kandidaat wil stellen voor deze functie, mail dan uiterlijk 15 november 2021 je CV en een korte motivatie naar info@d66eindhoven.nl onder vermelding van “kandidaatstelling bestuurslid”. Vervolgens gaan de bestuursleden met je in gesprek over je verwachtingen en over de inhoud van de functie.

Mocht je nog vragen hebben over deze functie of over de werkzaamheden of de dynamiek binnen het bestuur dan horen we graag van je via het bovengenoemde e-mail adres, of spreek één van de bestuursleden aan tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering. We zien uit naar je reactie!