Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 september 2021

Raadsvragen: Een blijvende uitbreiding van de terrassen biedt kansen voor Eindhoven

Eindhoven, 5 september 2021

Corona heeft de stad en haar (horeca)ondernemers op veel fronten geen goed gedaan, er was weinig ruimte voor vernieuwing en ondernemerschap in een jaar vol richtlijnen en beperkingen. Toch heeft het jaar ons ook creatief gemaakt, kijk naar de de levendigheid in de Eindhovense binnenstad, door de uitbreiding van verschillende terrassen, op bijvoorbeeld Stratumseind en de Kleine Berg. Het is al een beetje een voorbode van de bruisende en levendige binnenstad die D66 graag ziet. Een plek die meer is dan een plek om te winkelen, een plek waar je kunt verblijven en ontspannen, de horeca met haar terrassen speelt hierin een belangrijke rol.

Het verbaast D66 dan ook dat de Gemeente Eindhoven – volgens horeca-ondernemers op het Stratumseind – weer terug wil naar hoe het was. In het Eindhovens Dagblad wordt specifiek gesproken over de situatie op de kop van het Stratumseind, bij het Catharinaplein/Begijnenhof. Deze plek is er met de terrasuitbreiding een stuk sfeervoller en mooier op geworden, met dank aan de horeca-ondernemers. Iets wat we in de ogen van D66 niet zomaar weer teniet moeten doen.

D66 wil het college dan ook vragen om alles in het werk te stellen om blijvende terrasuitbreiding in onze stad mogelijk te maken, het college moet eerst kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er allemaal niet kan. Denken in mogelijkheden en kansen. D66 heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met D66 eens dat er in de stad meer ruimte moet zijn voor verblijf, ontspanning en recreatie en dat horeca-ondernemers met hun terrassen daarbij een belangrijke rol spelen? En dat de uitbreiding van terrassen daar ook bij hoort?
  2. Is het college bereid om samen met de horeca-ondernemers in de (binnen)stad de regels voor terras-uitbreiding blijvend te verruimen? Waardoor succesvolle terrasuitbreiding in het Corona-jaar behouden kan blijven voor de stad?
  3. Wat is er technisch gezien voor nodig om horeca-ondernemers meer terrasruimte te bieden, die zij al dan niet permanent of flexibel kunnen gebruiken?
  4. De Gemeente Eindhoven geeft in een reactie richting de horeca-ondernemers op de kop van Stratumseind aan dat de veiligheidsdiensten van deze plek (Catherinaplein-Begijnenhof) gebruik moeten kunnen maken. Kan het college dit nader verklaren? Is deze plek ├ęcht zo noodzakelijk? En waarom kon het het afgelopen jaar dan wel? Is er een alternatief voorhanden waardoor de veiligheidsdiensten toch hun werk kunnen blijven doen? (Denk bv. aan een kleinere vorm van uitbreiding).

Robin Verleisdonk
Raadslid, D66 Eindhoven