Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 augustus 2021

Raadsvragen: Opvang voor vluchtelingen in Eindhoven

Zie hier de raadsvragen van Mpanzu Bamenga.

 

Op woensdag 25 augustus hebben de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan o.a. de burgemeesters en wethouders, waarin ze hen het volgende oproepen: “om met urgentie en resultaatgericht invulling te geven aan het dringende verzoek om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing vergunninghouders in te lopen.”

Eindhoven is een stad die inclusief is, internationaal denkt en handelt. Wij hebben ons altijd bekommerd om de opvang van mensen die hun land zijn gevlucht vanwege oorlog en (dreiging van) mensenrechten schendingen. In tijden van een toegenomen instroom van vluchtelingen heeft Eindhoven in het verleden (zo ook in 2014) met succes en urgentie oplossingsgericht bijgedragen door extra opvangplekken te creëren voor vluchtelingen en huisvesting te realiseren voor vergunninghouders.
D66 heeft dan ook de volgende vragen aan het college:
datum: 26 augustus 2021

Raadsvragen
1. Deelt het college de opvatting van D66 dat Eindhoven zo snel mogelijk invulling moet geven aan de oproep van de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties “om met urgentie en resultaatgericht invulling te geven aan het dringende verzoek om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing vergunninghouders in te lopen.” ?
2. Wanneer gaat het college hier invulling aan geven?
3. Hoe gaat het college hier invulling aan geven?
4. Wanneer krijgt de raad een plan van aanpak hierover?