Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2021

Unanieme steun voor onze motie onbeperkt meedoen!

We maken ons grote zorgen of de gemeente Eindhoven – alle goede bedoelingen ten spijt – goed weet wat de behoeftes van mensen met een beperking zijn en of hun belangen goed genoeg worden meegenomen. Na eerdere mondelinge en schriftelijke vragen van D66, VVD en 50plus waren we nog niet gerust gesteld. Daarom hebben we gisteravond tijdens de raadsvergadering de motie “(on)beperkt meedoen gaat niet vanzelf en verdient een stem” ingediend. Mede dankzij de inzet van VVD-commissielid Marieke van Gastel achter de schermen, dienden bijna alle partijen de motie mee in en stemde de hele raad uiteindelijk voor de motie!

Voor D66 Eindhoven is een inclusieve stad – een stad waarin iedereen mee kan en mag doen – één van de belangrijkste speerpunten. Dit geldt natuurlijk ook voor inwoners en bezoekers met een beperking. Vice-fractievoorzitter Jorien Migchielsen zet hier zich al langere tijd voor in. Zo zet ze zich in voor toegankelijke stembureaus, mindervalide toiletten, toegankelijkheid het stadhuis en dus ook voor het goed regelen van belangenbehartiging voor mensen met een beperking. En fractievoorzitter Robin Veleisdonk vroeg vorige week nog aandacht voor fietsenstallingen voor handbikes.

D66 is niet de enige fractie die zich hiervoor inzet. Zo hebben 50plus en PvdA samen een brainstormavond georganiseerd over het VN-verdrag voor gehandicapten en namen vervolgens initiatief voor een motie waarbij de gemeenteraad zich achter het VN-verdrag schaarde. VVD en 50plus sloten zich aan bij Joriens zorgen en vragen over het opheffen van Platform Gehandicapten Eindhoven. Er is eigenlijk geen fractie die het niet belangrijk vindt. Mooi om te zien dat we als gemeenteraad samen voor toegankelijkheid strijden!

Jorien sprak deze tekst uit tijdens de raadsvergadering:

“Dank u voorzitter,

Aan mij de eer om de motie “(on)beperkt meedoen gaat niet vanzelf en verdient een stem” te verdedigen.
Ik zal proberen het kort te houden, al slaag ik daar meestal minder goed in dan Theo, maar ik zal mijn best doen. Want ik hóéf me ook niet de blaren op de tong te praten, deze motie wordt immers door 13 van de 14 fracties ingediend.

Voorzitter,

Eindhoven moet een inclusieve stad zijn, een stad waarin iedereen mee kan en mag doen, dus ook inwoners en bezoekers met een beperking. Naar schatting zijn er zo’n 25.000 Eindhovenaren met een fysieke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking.

Nederland heeft in 2016 het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd, en de Eindhovense raad heeft zich ook achter het verdrag geschaard. Het beleid dat wij in het stadhuis maken, treft ook inwoners en bezoekers met een beperking. We willen met deze motie ervoor zorgen dat de belangenbehartiging ván en dóór mensen met een beperking goed gebeurd. Dit is niet vrijblijvend. Helaas zijn wij na meerdere rondvragen en technische vragen niet gerustgesteld over de invulling van deze belangenbehartiging. We zien – alle goede bedoelingen ten spijt – dat de gemeente de “oprijplank” af en toe misslaat. Zeker met het oog op alle gebiedsontwikkelingen die gaande zijn, voelen wij de urgentie en willen we de zekerheid dat dit goed gebeurd.

Daarom vragen we nu concreet om:
1) Een aanspreekpunt binnen de gemeente wat betreft toegankelijkheid voor mensen met een beperking;

2) Deze duidelijk op de website van de gemeente te vermelden;

3) Verantwoordelijkheid te nemen voor taken die voorheen bij PGE lagen;

4) De kaders van het VN verdrag en de banenafspraak leidend te laten zijn voor een inclusief gemeentelijk beleid;

5) Verantwoordelijkheid te nemen voor een diverse samenstelling van groep belangenbehartigers. Als voorbeeld: een rolstoelgebruiker heeft andere ervaringen en behoeften dan iemand met een visuele beperking.

Deze motie wordt ingediend door D66, VVD, 50plus, CDA, LPF, de Leeuw, Denk, GroenLinks, PvdA, SP, OAE, CU en Leefbaar Eindhoven. Een speciaal woord van dank en complimenten aan mevrouw van Gastel, commissielid voor de VVD, die zich wél de blaren op haar tong heeft gepraat om alle partijen op 1 lijn te krijgen.”