Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 maart 2021

Tiny Forests op grote schaal in Eindhoven

Onze stad breidt in en wordt voller. Om te zorgen dat zoveel mogelijk Eindhovenaren toegang hebben tot groen, de biodiversiteit op pijl kan blijven en hemelwater in de bodem terecht kan komen wil D66 graag op grote schaal Tiny Forests in Eindhoven.

‘Tiny Forests’ zijn dichtbegroeide minibosjes ter grootte van een tennisbaan. In de bossen worden meer dan 40 inheemse bomen en struiken geplant. Zo worden er wilgen, berken en eiken geplant, maar ook hazelaars en lijsterbessen. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar nabijgelegen scholen natuureducatie kunnen verzorgen, de samenwerking met het onderwijs is namelijk een harde voorwaarde, net als buurtbewoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor het bosje. In Eindhoven staan zowel enthousiaste inwoners als onderwijspartners klaar om aan de slag te gaan, nu de gemeente nog!

Eerder heeft het IVN samengewerkt met gemeenten en inwoners om deze bosjes te realiseren. Zij willen op deze manier verstedelijkte gebieden groener maken. Wat weer bijdraagt aan de biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Beide zijn ook in Eindhoven vaak een terugkerend thema, aangezien insecten het steeds lastiger krijgen in stedelijke gebieden en straten steeds vaker blank komen te staan in verband met het optreden van steeds heviger wordende regenbuien, i.p.v. langdurige regenval.

Eerder heeft het stadsbestuur van Eindhoven aangegeven de ambitie te hebben om de versteende gebieden in de stad te vervangen door groen, om zo klimaatadaptatie te creëren en de temperatuur op een natuurlijke manier te laten dalen. Het coalitieakkoord (Evenwicht & Energie, 2018-2022) onderschrijft deze uitdaging: ‘’Groen in de stad is belangrijk voor de leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit en ook gewoon omdat het mooi is. Bovendien helpt het bij het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze stad. Daarom verstevigen we de vergroening van de stad en stimuleren we biodiversiteit. We gaan door met de Operatie Steenbreek om stenen oppervlaktes om te zetten naar groene plekken.’’

Opvallend genoeg maakt Eindhoven, ondanks bovenstaande ambities, (nog) geen onderdeel uit van het Tiny Forest-project van het IVN. Dat is in de ogen van D66 een gemiste kans. Het IVN heeft aangegeven Eindhoven graag als partner te verwelkomen. Onze fractie heeft eerder al middels raadsvragen de gemeente uitgedaagd om partnergemeente te worden, helaas zonder positieve reactie.

Onlangs hebben we het onderwerp op de raadsagenda gezet en besproken met de gemeenteraad. Een grote meerderheid van de gemeenteraad vindt Tiny Forests een verrijking voor Eindhoven. De wethouder heeft toegezegd met het IVN en enthousiaste inwoners in gesprek te gaan over het IVN-partnerschap om te komen tot de realisatie van meerdere Tiny Forests in Eindhoven. D66 vindt dat een gemeente die de mond vol heeft inwonersparticipatie, ook faciliterend moet zijn naar inwoners, om Eindhoven een stukje mooier en groener te maken!