Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

Terugkeer Mpanzu Bamenga in Eindhovense raad

PERSBERICHT – Per 28 april 2021 keert Mpanzu Bamenga namens D66 terug in de gemeenteraad van Eindhoven. Hij volgt daarmee Betty van Geel op die wegens een verhuizing buiten de gemeentegrenzen afscheid zal gaan nemen als raadslid voor D66 Eindhoven.

Bamenga was gedurende de vorige raadsperiode al vier jaar raadslid en daaropvolgend commissielid. Daarnaast is hij momenteel Coördinator en Teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. ‘’Het is jammer om Betty te zien afzwaaien, ze heeft zich namelijk met veel succes en energie ingezet voor een inclusief Eindhoven, van een toegankelijk zorgsysteem tot een Tongelreep voor iedereen. Gelukkig krijgt de fractie er met Mpanzu een bevlogen en ervaren raadslid voor terug, met veel aandacht voor een veilig en inclusief Eindhoven.” aldus fractievoorzitter Robin Verleisdonk.

Betty van Geel: ‘’Raadslid zijn in Eindhoven is een groot voorrecht. Ik dank iedereen voor het vertrouwen en kijk met gepaste trots terug op wat we als D66, vanuit de oppositie, hebben kunnen bereiken voor de stad. Ik wens de stad, de fractie, en mijn opvolger alle goeds voor de toekomst toe. ’’