Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 december 2020

Raadsvragen Discriminatie bij fraudejacht

30 december 2020

Vandaag lazen wij in het Eindhovens dagblad het artikel “Discriminatie bij fraudejacht”.  In 2017 heeft de gemeente Eindhoven in samenwerking met de fiscus, het UWV en politie 105 adressen geselecteerd in de Bennekel om te controleren op bijstandsfraude. De hoogste rechter heeft de werkwijze van het Eindhovense project afgekeurd en kan niet ontzenuwen dat er discriminatoire redenen zijn gebruikt om de betrokkenen de selecteren. Wij zijn erg geschrokken van dit artikel en hebben daarom de volgende vragen gesteld:

1) Bent u het met D66 eens dat de gemeente / overheid dienstbaar moet zijn aan haar inwoners?

2) Bent u het met D66 eens dat de meerderheid van inwoners die recht hebben op een uitkering hier recht op hebben omdat ze pech in het leven hebben gehad en dus geen fraudeurs of criminelen zijn? En dat uitkeringsgerechtigden daarom eerder steun dan straf verdienen?

3) Bent u het met D66 eens dat de kinderopvangtoeslagaffaire voortkomt uit een bestuurlijke dwaling en doorgeslagen controledwang en dat een soortgelijke affaire nooit meer mag voorkomen? Begrijpt u onze angst dat dit nu wel het geval lijkt?

4) Welke criteria werden gehanteerd en welke factoren speelden een rol bij selectie van de “verwonderadressen”? Speelde nationaliteit, etniciteit, religie of andere vormen van discriminatie een rol?

5) Bij hoeveel van de 105 adressen werd er fraude vastgesteld en uitkering teruggevorderd? En hoeveel van hen hebben hiertegen vervolgens bezwaar aangetekend of een gerechtelijke procedure gestart?

6) Staat de gemeente Eindhoven nog steeds achter de gehanteerde werkwijze, nu de hoogste rechter deze heeft afgewezen?

7) Hoe gaat de gemeente Eindhoven de getroffen inwoners compenseren?

8) Hoe gaat u deze dwalingen in de toekomst voorkomen?

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Jorien Migchielsen, gemeenteraadslid D66