Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Verkiezingsprogramma 2022

D66 Eindhoven is gestart met het bedenken en schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarvoor is een Verkiezingsprogramma Commissie (VPC) ingesteld en zijn themagroepen ingericht. Leden van D66 Eindhoven worden van harte uitgenodigd om aan een van de themagroepen deel te nemen en zo mede te bepalen wat de inhoud wordt van het verkiezingsprogramma.

Werktitel:

Eindhoven, goed wonen in een innovatieve stad

Verkiezingsprogrammacommissie

De verkiezingsprogrammacommissie heeft als opdracht om te zorgen voor een gedragen verkiezingsprogramma. Gesteund door de leden, uitstekend te gebruiken voor de verkiezingscampagne en aansprekend voor de inwoners van Eindhoven. De leden van de Verkiezingsprogrammacommissie zijn: Yvonne van Otterdijk (vz), Robin Verleisdonk, Marco van Dorst, Joris Hetterscheid, Chris Dams. Deze kerngroep leidt het proces en zorgt voor eenheid.

Themagroepen

 • Wonen, wijken, binnenstad (coördinator: Yvonne van Otterdijk)
 • Economische ontwikkeling, Brainport (coördinator: Marco van Dorst)
 • Onderwijs, Sociaal domein, Gezondheid, Preventie (coördinator: Chris Dams)
 • Milieu, duurzaamheid, mobiliteit, infrastructuur (coördinator: Joris Hetterscheid)
 • Cultuur, design, evenementen, sport (coördinator: Marco van Dorst)

De themagroepen hanteren de volgende werkwijze:

 • Een beeld schetsen van Eindhoven in 2030: waar wil D66 met Eindhoven naar toe op dit thema?
 • Concrete doelen formuleren voor de raadsperiode 2022-2026, met aandacht voor de balans tussen ambities en betaalbaarheid.
 • Bij elk thema aangeven wat we willen voor specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren, ouderen, nieuwkomers, LHBT-ers, gehandicapten), telkens met aandacht voor de vraag: hoe dragen we bij aan een inclusieve stad.

Tijdpad

 • December 2020: themagroepen van start, eerste opzet van elk thema met een visie, onderwerpen en concrete doelen voor de raadsperiode.
 • Januari: eerste bespreking van concepten tijdens de algemene afdelingsvergadering op vrijdag 22 januari 2021.
 • Februari-maart-april: themagroepen scherpen inhoud aan, consultatie van de buitenwereld.
 • Mei: reacties verzamelen, bespreking in een Algemene Afdelingsvergadering.
 • Juni-juli: schrijven van versie 1.0, toevoegen beeldmateriaal, vormgeving. Inleiding door de lijsttrekker.
 • Eind augustus: verzending door bestuur van ontwerpteksten naar de leden.
 • Begin oktober: bespreking concept verkiezingsprogramma met leden in een AAV. Bespreken en verwerken van amendementen.

Denk mee!

Heeft een van de bovengenoemde thema’s jouw warme belangstelling en wil je je expertise delen? Aarzel dan niet en maak je belangstelling hier beneden kenbaar! Je bepaalt uiteraard helemaal zelf of je actief deel wil worden van een themagroep, of dat je alleen je expertise op verzoek beschikbaar stelt.

 • (meer antwoorden mogelijk)
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.