Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 september 2020

Wel hoogbouw, geen hoogbouwjungle

Er wordt al enige tijd flink gediscussieerd over de plannen voor grootschalige hoogbouw in de Eindhovense binnenstad. Ondanks dat we in bijzondere tijden leven, bespreekt de gemeenteraad (deze week) de hoogbouwvisie. D66 is voorstander van verdichting van en daarmee hoogbouw in de binnenstad, maar wel onder een aantal belangrijke randvoorwaarden. Onze stad groeit en de vraag naar woningen in onze stad neemt al jaren toe, aangezien het belangrijk is dat we de groene randen van onze stad behouden, is het logisch om in de binnenstad meer hoogbouw te realiseren. Voor hen die zeggen dat hoogbouw niet past bij een stad als Eindhoven zeg ik: ‘Durf te dromen’. Vijftien jaar geleden was Eindhoven nog geen Designstad van internationale allure, iets wat we nu wel zijn en wat we met een behoudende mentaliteit nooit zouden zijn geworden. Eindhoven is een stad die altijd verandert en de toekomst maakt, de metamorfose van de binnenstad is weer een volgende stap in dit veranderproces.

Toch is het niet niets. Het is een grootschalige ontwikkeling die we maar één keer goed kunnen doen. We kunnen deze ontwikkeling niet los zien van dat wat we in Eindhoven al hebben opgebouwd, een diversiteit aan architectuur typeert Eindhoven. Het oude wordt juist mooi door het moderne en andersom. Deze hoogbouw-ontwikkeling kan niet zonder een duidelijke visie op onze binnenstad. Hoogbouw dient plaats te vinden op een goed fundament, het maaiveld met een goede leefbaarheid en voldoende openbare voorzieningen is een belangrijk uitgangspunt. Ga dus niet alleen voor hoogbouw alleen, maar plaats ook laagbouw met veel groen in de nabije omgeving. Zorg dat er voor mensen ook nog reden is om van boven naar beneden af te dalen. Ofwel: een stad die investeert in haar openbare en culturele voorzieningen. Een openbare ruimte die van iedereen is en waar het aangenaam is om te verblijven, waar je niet wegwaait of moet oppassen voor passerende auto’s. Minder auto’s en parkeervoorzieningen betekent ook dat er sprake moet zijn van snel en hoogfrequent openbaar vervoer in onze (binnen)stad.

D66 gaat voor hoogbouw die in relatie staat met de nabije omgeving; bestem specifieke plekken in Eindhoven voor hoogbouw en organiseer de samenspraak met de directe omwonenden. Zorg er daarnaast voor dat niet iedere projectontwikkelaar zijn eigen kunstje gaat doen. De verschillende vormen van hoogbouw dienen ingepast te worden in de ‘eyeline’ van onze stad. Ga dus wel voor hoogbouw, maar creëer geen rommelige hoogbouwjungle. De gemeente Eindhoven zal duidelijke kaders moeten opstellen voor projectontwikkelaars waarin duidelijk wordt dat zij een bijdrage moeten leveren aan de directe omgeving (op de grond) en waar architectonisch de grenzen liggen. Dit betekent in de ogen van D66 geen hoogtegrens. Het creëren van grote hoeveelheden woonruimte is hard nodig, vooral omdat bouwprojecten uit minimaal 20% aan sociale huurwoningen dienen te bestaan. In de ogen van D66 zorgt een inclusieve stad er namelijk voor dat ook mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning, ook in de toekomst in de binnenstad van Eindhoven kunnen (blijven) wonen. Een stad als Eindhoven onderscheidt zich namelijk door haar diversiteit, een diversiteit aan mensen, een diversiteit aan (culturele) voorzieningen en dus ook een diversiteit aan gebouwen.

 

Robin Verleisdonk
Fractievoorzitter
D66 Eindhoven