Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 september 2020

Servicebureaucratie

D66 Eindhoven is al jaren kritisch op de zorg in Eindhoven. Zowel op de organisatie van de zorg als de kwaliteit van zorg. Vooral raadslid Betty van Geel bijt zich vast in deze dossiers van het sociaal domein. Betty stelt bijvoorbeeld al langere tijd vragen over de nut en noodzaak van het servicebureau. Deze extra administratieve laag doet een deel van het werk van de generalisten van WIJEindhoven opnieuw, dit kost menskracht en geld. Ook zorgt dit voor extra wachttijden. We hebben daarom al meerdere malen gevraagd om deze administratieve laag af te schaffen.Daarnaast maken we ons zorgen of de Eindhovenaren wel de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De wantoestanden en schrijnende verhalen rondom de huishoudelijke ondersteuning en de wachtlijsten in de jeugdzorg baren zorgen. Elke Eindhovenaar heeft recht op tijdige en goede zorg op maat. Aan ons als gemeenteraad de taak dit te controleren, maar dat is vaak lastig. Worden we als gemeenteraad wel goed en tijdig geïnformeerd? Cijfers en informatie die we ontvangen is vaak algemeen en lastig te duiden.

Op 7 juli debatteerde de gemeenteraad over de jaarrekening. Oftewel de uitgaven van de gemeente Eindhoven in 2019, waar de bezuinigingen in de zorg ook een onderdeel van waren. Vreemd genoeg was er 23 miljoen zorggeld over. Gezien de zorgelijke geluiden over onder andere huishoudelijke hulp vroegen wij ons af hoe dat kan. Is de gemeente een stuk beter geworden in het omgaan met geld, of is er iets anders aan de hand, zoals kwalitatief minder goede zorg of langere wachtlijsten? D66, SP, OAE, LPF, Denk, en onafhankelijk raadsleden de Leeuw en Schreurs vroegen daarom om een onafhankelijk onderzoek. Volgens de wethouder kwam alles goed en was er geen reden voor onafhankelijk onderzoek. Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA VVD, CDA en oppositiepartijen 50plus, CU en Leefbaar vonden het onderzoek niet nodig, er kwam geen onderzoek. Ook het verzoek van Betty om het servicebureau af te schaffen haalde het niet.
Link naar ED artikel.

2 dagen later, op 9 juli, ontving de gemeenteraad de resultaten van een onderzoek dat inspecties hebben uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid. Dat onderzoek liep al vanaf januari en de resultaten waren al enkele weken in bezit van het college. Hier werd in de vergadering van 7 juli en in eerdere vergaderingen met geen woord over gerept door de wethouder! Het rapport is kritisch over de wachttijden en ook over het overhouden van zorggeld en geeft dus een ander beeld dan het verhaal van de wethouder in de vergadering 2 dagen eerder.

Het kritische rapport én het feit dat het niet zo snel mogelijk verzonden is naar de gemeenteraad, was genoeg reden voor bijna alle oppositiepartijen om de wethouder op het matje te roepen. SP, D66, OAE, LPF, Denk, 50plus, CU en onafhankelijk raadsleden Schreurs en de Leeuw vroegen daarom een interpellatiedebat (spoeddebat) aan dat vorige week dinsdag plaatsvond. Het college van burgemeester en wethouders heeft informatieplicht naar de gemeenteraad, want alleen zo kan de gemeenteraad haar werk goed doen en controleren of onze inwoners wel goede zorg krijgen!

Het was een lang en intensief debat. De wethouder legde uit hoe het gelopen is en bood excuses aan. Ook bood ze aan met de gemeenteraad in gesprek te gaan en beter samen te werken. We hebben besloten deze handschoen met haar op te pakken en – zeker in deze tijden – niet in de aanval te blijven. We willen graag samen met de wethouder en onze collega-raadsleden samenwerken aan goede zorg voor alle Eindhovenaren. Uiteraard blijven we wél, zoals jullie van ons gewend zijn, kritisch op de informatieplicht en ook op de organisatie en kwaliteit van zorg.