Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 juli 2020

Voor een bruisende, inclusieve en duurzame stad

Kaderbrief begroting 2021 (Raad 7 juli)

Voorzitter,

We zijn blij dat enkele voorstellen die D66 vorig jaar bij de Kadernota heeft gedaan werkelijkheid lijken te worden: een autoluwe Kleine Berg en strenge voorwaarden voor nieuwe biomassacentrales, dit college stelt als uitgangspunt in haar beleid dat er geen biomassacentrales meer bijkomen in onze stad. Dat is goed nieuws!

D66 vindt de kaderbrief wel héél erg een stuk op hoofdlijnen en om die reden is het in de ogen van D66 nodig om met concrete voorstellen richting te geven aan de koers die het college in 2021 gaat varen. Er komt als we de beantwoording van het college vorige week moeten geloven nog veel naar ons toe en we moeten als gemeenteraad nog even geduld hebben…. Veel van de antwoorden van het college vorige week riepen bij D66 vooral meer vragen en ongeduld op, dan geruststelling. Welke kaders stellen we nu écht met elkaar? Om die reden heeft D66 één duidelijke vraag: wat verwacht het college in het laatste bestuurs-jaar 2021 nog te gaan realiseren, waar gaan nu écht de ambities naar uit?

D66 gaat voor een bruisende, duurzame en inclusieve stad:

  • waarin we zoveel mogelijk mensen mee laten profiteren van het succes van Brainport, een stad waar Brede Welvaart hoog op de agenda staat.

Het streven naar Brede welvaart, wordt dat nu écht een ambitie van het college? Of is de verwachting dat de economie vanzelf wel haar werk doet? De onderzoeksmonitor Brede Welvaart volgt na de zomer, maar als die resultaten duidelijk zijn, wat gaan we er dan mee doen? D66 zal de resultaten van de monitor bij de begrotingsbehandeling in het najaar concreet willen vertalen naar voorstellen om serieus stappen te zetten naar Brede Welvaart: denk hierbij aan een Brede Welvaarts-toets die gemeentelijk beleid toetst op de ‘brede’ positieve impact in onze stad.

 

  • met een laagdrempelige toegang tot zorg, zonder langdurige wachtlijsten, zonder een bureaucratisch en duur servicebureau

D66 wil in 2021 dan ook stoppen met het servicebureau en dient daartoe een motie in. In de ogen van D66 kunnen we de 5,5 miljoen aan kosten op jaarbasis beter besteden aan een sterke sociale basis en transformatieagenda i.p.v. een extra bureaucratische laag met langere wachttijden voor inwoners tot gevolg. Daarnaast wordt 95% van de indicaties zoals gesteld door de generalist juist bevonden door het servicebureau, dan kunnen we toch niet meer aan onze inwoners uitleggen waarom zo’n servicebureau er zou moeten zijn? De generalist kan een zorgvraag blijkbaar prima beoordelen.

 

  • met groene wijken met voldoende buitensportvoorzieningen

D66 vraagt al jaren aandacht voor meer groen in de wijken en sportvoorzieningen/beweegtuinen in de openbare ruimte. Het is goed dat de inzet van buurtsportcoaches gecontinueerd wordt, maar er daar horen in onze ogen ook voorzieningen bij. D66 dient dan ook een motie in waarin wij het college oproepen om in 2021 middelen te reserveren voor sportvoorzieningen in de openbare ruimte.

 

  • met een buitenbadvoorziening bij de Tongelreep 

In het kader van een inclusieve stad is het voor D66 ook essentieel dat er een laagdrempelig toegankelijk zwembad is voor alle Eindhovenaren. D66 vindt een buitenzwembad bij de Tongelreep om die reden nog steeds een erg goed idee. In onze jaarrekening laten beide zwemvoorzieningen immers positieve resultaten zien. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij wederom met concrete voorstellen komen.

 

  • met een sterk en divers cultureel voorzieningenniveau, de gemeente toont zich een partner en geen tegenstander

D66 gaat voor een bruisende stad. Een gemeente die zich flexibel opstelt voor organisatoren en ondernemers van evenementen en initiatieven, die bijdragen aan een bruisend nachtleven. Een goed voorzieningenniveau is in de ogen van D66 namelijk meer dan een theatervoorstelling of concert, ook de (alternatieve) dance-scène heeft daarin een plek nodig om internationaal talent naar onze stad te trekken en vast te houden. Wat gaat het college concreet doen om een Bruisend nachtleven in onze stad te faciliteren?

 

  • met een risicoparagraaf

Ons huidige weerstandsvermogen gaat uit van normale risico’s in normale tijden, nu leven we in andere tijden, met grotere risico’s. Wat doet dat met onze norm voor het weerstandsvermogen? D66 vraagt het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een andere vorm van risicoafweging waarbij toekomstige pandemieën een onderdeel zijn van deze afweging en op basis waarvan de norm voor het weerstandsvermogen mogelijk dient te worden aangepast.

Tot slot voorzitter, het is belangrijk dat we ons in 2021 wendbaar en faciliterend tonen als gemeente richting hen die de gevolgen van Corona ervaren, of zoals Merel Morre, ex-stadsdichter van Eindhoven, het zo mooi beschreef:

 

nederlanders, nederlanders

let een beetje op elkaar

houd afstand

maar ook oog voor elkaar

 kijk een beetje om

kijk een beetje uit  

kijk een beetje naar elkaar om

kijk een beetje naar elkaar uit

houd afstand

en daardoor juist

oog voor elkaar

 –Merel Morre