Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Steunmaatregelen Eindhoven

11 juni 2020:

Voor D66 was het niet de vraag of we onze stad zouden steunen in deze moeilijke tijd, maar hoe en wanneer? We moeten immers samen deze crisis doorkomen. Samen werken aan een 1,5 meter-samenleving waarin instellingen en organisaties weer snel op eigen benen kunnen staan en verdienvermogen kunnen creëren. D66 doet dan ook nogmaals de oproep om open ruimtes in onze stad ter beschikking te stellen aan horeca, cultuurinstellingen en retail. Gaat het college cultuurinstellingen faciliteren om hun programmering op alternatieve corona proof locaties mogelijk te maken? Bijvoorbeeld in een leegstaand kantoorpand, stadspark of leegstaand fabriekspand?

Op eigen benen staan weer snel mogelijk maken is in de ogen van D66 het uitgangspunt, maar organisaties en instellingen moeten ook kunnen vertrouwen op de gemeente als ze dreigen om te vallen. We moeten ons deze keer niet uit de crisis bezuinigen, maar uit de crisis investeren.

D66 is dan ook blij met het pakket aan steunmaatregelen voor maatschappelijke en culturele instellingen, sportverenigingen en de jonge en creatieve bedrijven in onze regio. Dit pakket zorgt voor rust en geeft organisaties, instellingen en verenigingen perspectief. Even geen zorgen meer over het nog wel kunnen betalen van de salarissen of de huur, maar ik zeg er ook niet voor niets ‘even’ bij. Er wordt bij het verlenen van een steunpakket namelijk ook een specifieke periode aangeduid, aan wat voor een periode moeten we dan denken?

Velen kunnen met dit steunpakket de zomer doorkomen, sommigen halen hiermee misschien het einde van het jaar, maar wat als het eerste steunpakket op is? En de inkomsten nog niet op het oude peil zijn? Het is moeilijk te voorspellen wat COVID-19 ons in de toekomst gaat brengen, maar de gemeente zal hier wel op moeten anticiperen en zich op alle scenario’s moeten voorbereiden. Het uitgeven van het eerste steunpakket betekent dat je als gemeenten nu al mogelijke steun en noodscenario’s moet opstellen voor de toekomst, ook richting de begroting voor 2021.

En wat vragen we terug voor de financiële steun? Hoe zorgen we ervoor dat de organisaties die we nu steunen hiervoor op verschillende fronten iets terug doen? Bijvoorbeeld middels een maatschappelijke tegenprestatie of een duurzaamheidsdoelstelling. Het college geeft aan dit onderdeel te willen laten zijn van de regeling, maar nog niet concreet op welke manier. Waar moeten wij als D66 dan aan denken?

Brainport was ook in deze tijd van belangrijke waarde en sprong al bij in tijden van nood, bijvoorbeeld door jongeren in de regio te voorzien van de juiste apparatuur voor thuisonderwijs. Het raadsvoorstel beschrijft de cultuur en oorsprong van onze stad op een mooie manier:

De kracht van Eindhoven is dat wij uitdagingen samen oppakken en dat wij dat op een onconventionele manier doen. De oplossing komt niet alleen van de overheid, niet alleen van de mensen zelf en niet alleen van het bedrijfsleven of van de instellingen. Onze traditie van samenwerking heeft ons als stad altijd vooruitgeholpen. En heeft ons in de afgelopen jaren door vele crises geholpen. Het is ook de enige manier waarop wij deze crisis door kunnen komen.

Samen zoeken naar oplossingen, elkaar steunen in goede en minder goede tijden, dat is hoe wij te werk gaan in Eindhoven. Is het college om die reden bereid om ook met Brainport in gesprek te gaan over het instellen van een Brainport noodfonds, dat voorziet in de toekomstige stabiliteit van maatschappelijke en culturele instellingen en jonge en creatieve bedrijven in onze stad? Zie het als een buffer om een langdurige economische klappen op te kunnen vangen.

De hoogte van het steunbedrag voor de BIS-instellingen wordt vastgesteld op basis van jaarprognoses en het raadsvoorstel geeft te kennen dat het Muziekgebouw nog geen jaarprognose voor het najaar heeft aangeleverd, hoe bepaalt het college dan het steunbedrag? En waarom is het het Muziekgebouw in tegenstelling tot andere BIS-instellingen niet gelukt zo’n prognose aan te leveren? Het college focust zich op de hoge huurlast van het Muziekgebouw, wat betekenen de omzetverliezen in dat kader voor de constructie die het college en het Muziekgebouw afgelopen jaar zijn overeengekomen? Moet deze worden herzien?

Het Muziekgebouw heeft nog geen jaarprognose omdat het scenario voor het najaar nog niet is uitgewerkt. De focus ligt daarbij op huurlasten aangezien deze een hoge post van vaste lasten zijn.

D66 heeft ook meermaals aandacht gevraagd voor de jongere en kleinere culturele instellingen. Het college geeft in dit raadsvoorstel aan dat zij voor deze instellingen nog met een steunpakket komt, wanneer en hoe gaat dit pakket eruit zien? Deze instellingen verdienen in de ogen van D66 voor de zomer duidelijkheid, zodat zij gerust de zomermaanden tegemoet kunnen zien. Graag duidelijkheid van het college over de presentatie van dit pakket en het moment waarop de regeling voor deze instellingen wordt opengesteld.

Voor kleinere culturele instellingen (die in het kader van de Eindhovense Plusprogramma-regeling subsidie ontvangen) gaat SCE nog een verdiepingsslag uitvoeren om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken bij deze instellingen. Daarna komt er een vervolgvoorstel voor de instellingen die in deze categorie eventueel extra ondersteuning nodig hebben.

D66 mist in het pakket aan steunmaatregelen één belangrijke sector, die ook van belang is voor het bruisende klimaat in onze stad: de horeca. Ja, natuurlijk nemen ondernemers een risico en ja, zij kunnen aanspraak maken op de landelijke regelingen. Toch vindt D66 dat we als gemeente alles in het werk moeten stellen om de horecasector er in onze stad weer bovenop te helpen, samen verdienvermogen creëren en de sector letterlijk wat ruimte (voor terrassen te) geven om op adem te komen, zodat zij zich kunnen focussen op het ondernemen. Is het college om die reden bereid om de precariobelasting (voor terrassen) voor de rest van het jaar kwijt te schelden?  Zodat ondernemers deze belasting volgend jaar ook nog kunnen betalen?

-Robin Verleisdonk