Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Groen minibos in hartje centrum

Sinds het begin van deze raadsperiode staat D66 in contact met enthousiaste mensen die in de vorm van een Tiny Forest maar wat graag groen aan hun woon- en leefomgeving toe willen voegen. Eerst was er het voorbeeld van een initiatiefneemster van een Tiny Forest in Hemelrijken, die in de gemeente helaas geen enthousiaste partner vond.

Sinds het voorjaar van 2019 zijn er wederom meerdere initiatiefnemers opgestaan in de Bergen, om de stadstuin op het Treffinaterrein in te richten als een Tiny Forest. D66 heeft toen meermaals geïnformeerd naar de mogelijkheden en de toekomstplannen voor dit terrein, toen kon men daar nog geen duidelijkheid over geven. De Gemeente Eindhoven ging zich namelijk heroriënteren op de inrichting van het Trefinaterrein.

De bewoners zijn enthousiast en hebben een volledig plan klaarliggen waar Trefpunt Groen enthousiast over is, het IVN haar steun voor heeft uitgesproken en de nabijgelegen basisscholen hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van het educatief aanbod in de Tiny Forest. Een jaar later hebben de initiatiefnemers en belanghebbenden nog steeds geen duidelijkheid. Ondanks de vele pogingen en verzoeken van alle betrokkenen om de mogelijkheden van het initiatief te onderzoeken én om van gedachte te wisselen over de toekomst van het Treffinaterrein als groene oase, zijn alle belanghebbenden tot op heden, geen stap verder gekomen. Sterker nog: het lijkt erop of er plannen zijn voor bebouwing op het Trefinaterrein in het kader van ‘Boeiende Binnenstad’, terwijl er op dit moment sprake is van een groenbestemming.

D66 vindt het zorgwekkend dat actieve inwoners met ideeën ter verbetering van de eigen leefomgeving niet binnen de gemeente worden ontvangen, daarnaast zijn wij bezorgd over de mogelijk toekomstige bebouwing/verstening van het Treffinaterrein dat nu een groene bestemming heeft en daarmee zeer uniek is in de binnenstad, sterker het kan middels een Tiny Forest nog beter tot zijn recht komen.

Om die reden heeft D66 de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met D66 eens dat de Gemeente Eindhoven ontvankelijk moet zijn voor de initiatiefnemers en hen niet te lang in onduidelijkheid kan laten zitten?

2. Klopt het dat er in de nieuwe visie voor het Treffinaterrein plannen zijn voor bebouwing/verstening, met een mogelijke aanpassing van de groenbestemming tot gevolg? Waarom worden de initiatiefnemers, omwonenden en belanghebbenden (zoals Trefpunt Groen, de Van Abbe stichting, Stichting Wederopbouw Eindhoven etc.) niet meegenomen in deze visievorming?

3. Is het college bereid om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan over hun plannen en zich in te spannen voor een Tiny Forest op het Treffinaterrein (Stadstuin de Bergen)?

Robin Verleisdonk Fractievoorzitter – D66 Eindhoven