Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2020

Een lokaal noodfonds voor onze stad!

”Geacht college van B&W,

Hierbij vragen wij net als bij het Corona vragenuur van 14 april jl. uw aandacht voor de economische en maatschappelijke gevolgen van de “coronamaatregelen” in Eindhoven. Het verlengen van de reeds bestaande maatregelen en het verbod van evenementen tot tenminste 1 september a.s. hebben verstrekkende gevolgen voor veel lokale MKB bedrijven, de ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen.

Ondanks de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid staat het water inmiddels aan de lippen bij veel ondernemers, zeker in de branches die volledig op slot zijn gegaan zoals de horeca, cultuur en toerisme. Ook buurthuizen en andere samenbindende organisaties lijden onder deze crisis en dreigen ten onder te gaan. Tijdens het vragenhalfuur van 14 april jl. heeft u te kennen geven de mogelijkheden voor een lokaal noodfonds te onderzoeken.

Langs deze weg roepen wij het college dringend op nu met aanvullende lokale steunmaatregelen te komen en initiatieven te ontplooien om getroffen MKB ondernemers, instellingen en verenigingen te helpen. Denk hierbij niet alleen aan uitstel van betalingen maar concreet aan kwijtschelding van lokale heffingen vanaf het begin van de coronacrisis, zoals precario en toeristenbelasting. Maar bijvoorbeeld ook aan garantstellingen voor lokale ondernemers. Voor verenigingen en (culturele) instellingen, zouden de huurpenningen kwijtgescholden kunnen worden of een substantiële tegemoetkoming in vaste lasten kunnen worden aangeboden.

Snelheid is geboden, doel moet zijn om onnodige faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid en sociale cohesie te behouden. We moeten als gemeente Eindhoven lokaal onze verantwoordelijkheid pakken in deze crisis en als dit alles niet voldoende is een lokaal noodfonds met een pakket aan voorwaarden voorbereiden.

Wij vragen het college dan ook om zo spoedig mogelijk met een voorstel voor een lokaal noodfonds richting de raad te komen en dit voorstel te agenderen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, zodat we bij een nieuwe verlenging van de landelijke maatregelen na 21 mei, goed voorbereid zijn om nog hardere klappen op te vangen.

Tot slot roepen wij het college op als gemeente het goede voorbeeld te geven door opdrachten en aankopen zoveel als mogelijk lokaal te gunnen en onze inwoners te stimuleren om lokaal te kopen, iedere ondersteuning is meer dan welkom!

 

Robin Verleisdonk

Fractievoorzitter D66 Eindhoven

 

Murat Memis

Fractievoorzitter SP Eindhoven”