Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2020

Jorien Migchielsen: De klok tikt voor het nachtleven

“Een organisator die de moed verliest is ook de stad die een evenement verliest.”
Deze woorden had ik de afgelopen weken kunnen uitspreken bij het debat over het Koelhuis. Maar deze zijn al in 2016 opgeschreven in de “discussienotitie: een evenementvriendelijk klimaat”, geschreven door Rogier Verkroost van D66 in samenwerking met Joost de Jong en Saskia Wempe van de VVD.

En deze discussienotitie is niet het oudste document wat we terugvinden als we grasduinen in de historie van de Eindhovense gemeenteraad. In januari 2013 werd – wederom door Rogier Verkroost (D66) – de motie “Kansen voor alternatieve kunst en cultuur in Eindhoven” ingediend, waarin D66 vraagt of het mogelijk is om leegstaand vastgoed te gebruiken voor het nachtleven en creatief ondernemers. Ondernemer Chris de Zeeuw had als bijlage een inventarisatie gemaakt van 13 organisaties die destijds ruimte zochten en kwam met goede voorbeelden uit andere steden.

Verkiezingsprogramma
In 2017/2018 schreven we in ons verkiezingsprogramma: “We zijn voor een betere verspreiding en menging van cafés, uitgaansgelegenheden voor jong en oud, restaurants, overige horeca en winkels door de binnenstad. Zowel binnen het centrum, als op oude fabrieksterreinen als in andere stadsdelen. Openingstijden worden vrijgeven. Alleen in het geval van structurele overlast voor omwonenden, kunnen openingstijden worden beperkt. We willen functievermenging of ‘blurring’ van instellingen toestaan.” en tot onze verrassing stond een deel van deze ambitie ook in het coalitieakkoord.

#bruisendestad
Ook anno 2020 gaat D66 nog steeds voor een bruisende stad, dag én nacht! Maar alle discussienotities, moties, verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden ten spijt, is Eindhoven helaas nog steeds niet  24 uur per dag bruisend.

Motivatie
Aan de motivatie bij de ondernemers en nachtmakers ligt het niet, in onze stad vol creatieve geesten zijn er genoeg goede ideeën. En uit de gigantische interesse voor het debat van de nacht in maart 2018 (voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen) blijkt dat het onderwerp leeft, zowel bij de nachtmakers als bij het publiek. De meeste ondernemers vragen daarbij niet om geld, maar om tijd, ruimte en medewerking van de gemeente. En daar gaat het nog al eens mis.

Tijd
Het aspect “tijd” gaat gelukkig langzaamaan beter, de regels rondom sluitingstijden worden langzaamaan versoepeld door de verlaatjes (vergunningen om tot 6.00u open te mogen zijn), een initiatief van D66 en de VVD. Rogier pleitte vervolgens in 2017 al om geen beperkingen op te leggen aan het aantal verlaatjes. Deze raadsperiode zien we gelukkig dat de pilot verder wordt uitgebreid, maar óók dat het noodzakelijk is om vinger aan de pols te houden. Marco van Dorst en ik hebben daarom 3 keer raadsvragen gesteld en een motie mee ingediend om het (tijdelijk) stopzetten van de pilot verlaatjes en trage evaluaties te voorkomen. Het kan D66 dus niet snel genoeg gaan! Deze periode vinden we gelukkig ook GroenLinks aan onze zijde. En we zien ook dat wethouder List haar best doet steeds meer mogelijk te maken en we zien dat ze door wilt zetten, dus dat geeft hoop!

Ruimte
Het aspect “ruimte” gaat zeker beter dan ten tijde van Rogiers motie uit 2013, maar we zijn er nog niet. Het atelierbeleid dat we 4 maanden geleden hebben aangenomen is een goed begin, dit geeft hoop! Maar tegelijkertijd zijn we wel benieuwd hoe dit concreet in de praktijk gaat uitpakken en in hoeverre het nachtleven hiervan meeprofiteert. Het stopzetten van de samenwerking met Stichting Ruimte in 2018, het afstoten van vastgoed door de gemeente, en het feit dat Eindhoven hard groeit en daardoor steeds meer met ruimtegebrek gaat kampen, zijn ontwikkelingen die invloed hebben op de beschikbaarheid van ruimtes voor creatieve ondernemers en nachtmakers. We hebben hier de afgelopen jaren meerdere keren raadsvragen over gesteld, we blijven volgen of er genoeg ruimte beschikbaar blijft en zullen aan de bel blijven trekken als dat nodig is.

Medewerking
Maar dan het aspect “medewerking van de gemeente”.  Daar krijgen we nog steeds zorgelijke signalen over. Om ervoor te zorgen dat Eindhoven 24 uur per dag een bruisende stad wordt, verwachten we dat de gemeente de initiatieven van de nachtmakers toejuicht en een faciliterende houding aanneemt. Hiermee bedoelen we niet dat iedereen altijd maar een vergunning moet kunnen krijgen, naast bruisend moet het ook veilig zijn en weinig overlast geven. Die afweging is trouwens ook niet aan de gemeenteraad, wij kunnen immers niet oordelen over de brandveiligheid voor bezoekers, over het geluidsniveau in omliggende wijken, en of er aan de vereisten van een drank- of horecavergunning wordt voldaan. Daar hebben we regels voor waar aan getoetst wordt.

– Maar we verwachten wel dat de gemeenteraad met een visie op het nachtleven komt,
– We verwachten dat de gemeente meedenkt met ondernemers,
– We verwachten een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente,
– We verwachten maatwerk waar mogelijk,
– We verwachten een snelle en kundige reacties op vragen van ondernemers,
– We verwachten dat er realistische geluidsmetingen worden gedaan,
– We verwachten dat de gemeente bij een eventuele afwijzing advies aan de ondernemer geeft wat hij of zij moet doen om wèl aan de eisen te voldoen.
– We verwachten dat er goed overleg is met omwonenden,
– En tot slot verwachten wij dat – waar wettelijk mogelijk – er bij tijdelijke initiatieven gekeken wordt waar coulant met de regels omgegaan kan worden en waar bijvoorbeeld een melding volstaat.

Om stappen te kunnen zetten op dit gebied, heb ik voorgesteld om een informatie-/inspraakavond te organiseren, zodat de gemeenteraad van ambtenaren en ondernemers kan horen hoe het aanvragen van vergunningen en de samenwerking op dit moment gaat. Maar ook om goede ideeën te delen.

Hoe nu verder?
Dinsdagavond hebben we met een overgrote meerderheid van de gemeenteraad besloten dat er een informatieavond én een commissie nachtleven komt. Daarbij gaan ondernemers, raadsleden en betrokkenen binnen de gemeente het huidige proces onder de loep nemen en bedenken hoe de dienstverlening beter kan. Goede ideeën uit andere steden en informatie uit eerdere bijeenkomsten van de afgelopen jaren worden natuurlijk meegenomen. Omdat het geduld al genoeg op de proef is gesteld, worden de eerste resultaten voor de zomervakantie gepresenteerd. Voor D66 is het belangrijk dat deze commissie onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad werkt en niet onder verantwoordelijkheid van ambtenaren, zodat de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol kan pakken, oftewel zelf ideeën kan aandragen en kan bijsturen als dat nodig is.

De afgelopen 7 jaar popt het onderwerp nachtleven dus af en toe op (en daarvoor vast ook), waarvan de laatste 2 jaar met grotere regelmaat. We maken stappen vooruit en soms een stapje terug, maar grote veranderingen duren te lang naar onze zin. Daarom danken we Mary-Ann Schreurs dat ze het onderwerp Koelhuis heeft geagendeerd, het initiatief heeft genomen een motie te schrijven, hierbij de samenwerking met D66 en andere fracties zocht, en de wens van D66 om een informatieavond te organiseren op te nemen in haar motie. Even dreigden er 2 moties te zijn die beide geen meerderheid zouden halen, maar gelukkig zochten ook GroenLinks en CDA tijdens de raadsvergadering alsnog de samenwerking op, en hebben we uiteindelijk met 8 partijen de motie voor de commissie en de informatieavond ingediend! Zo hoort het! Samen krijgen we dingen voor elkaar! We hopen dat er nu snel goede ideeën komen en deze door te kunnen voeren, we kijken hoopvol uit naar een bruisende Eindhovense nacht!