Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 januari 2020

Mpanzu Bamenga neemt afscheid als commissielid

Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent een nieuw begin, maar dat zal vanaf 2020 in een andere samenstelling zijn. Mpanzu Bamenga neemt afscheid van zijn commissielidmaatschap om zich volledig te kunnen richten op zijn nieuwe professionele uitdagingen.

Al bijna 6 jaar lang vormt Mpanzu een waardevolle toevoeging voor de fractie van D66 Eindhoven en onze stad. Hij heeft zich vanuit de fractie in de afgelopen jaren met veel toewijding gericht op Eindhoven en het realiseren van eerlijke kansen voor iedereen. Zo heeft hij initiatief genomen voor het realiseren van een effectief veiligheidsbeleid, de opvang van vluchtelingen, de integratie van nieuwkomers, de bed-bad-brood-en-begeleiding regeling, veilig aangifte doen door ongedocumenteerden, een actief en integraal antidiscriminatiebeleid en diversiteit in het personeelsbestand van de gemeente.

Sinds augustus is hij werkzaam als coördinator en teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Vanuit deze functie houdt Mpanzu toezicht op de uitvoering van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen in Amsterdam; monitort hij de uitvoering van het beleid voor ongedocumenteerden; en organiseert hij de samenwerking tussen landelijke overheden, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Nu Mpanzu aan deze mooie uitdaging is begonnen, wil hij zich hier volledig op focussen.

Mpanzu: ‘’Met heel veel plezier en toewijding heb ik mij ingezet voor onze stad en de fractie van D66 Eindhoven. Het was een eer om vanuit de rol van raadslid en daarna commissielid te werken aan een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. Ik wil iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt aan het realiseren van talloze succesvolle initiatieven in de stad en wens iedereen in de gemeenteraad heel veel succes met deze eervolle taak.”

Fractievoorzitter Robin Verleisdonk: ‘’Een commissielid zoals Mpanzu zien gaan is ontzettend jammer. Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat hij zich nu ook op een andere manier gaat inzetten voor mensen die een plek verdienen in en een waardevolle toevoeging zijn voor onze samenleving. Wij wensen hem heel veel succes en danken hem voor de afgelopen jaren aan inzet.’’