Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 december 2019

D66 stemt tegen Beleidsregels kamerverhuur & woningsplitsing

D66 Eindhoven heeft afgelopen week tegen de Beleidsregels voor kamerverhuur en woningsplitsing gestemd. De fractie miste inzicht in de effecten van de maatregelen en vond dat de plannen voor studentenhuisvesting nog te weinig concreet waren. Een amendement om de beleidsregels uit te stellen tot deze zaken op orde waren, heeft het niet gehaald. Daarop heeft de D66-fractie, als enige partij in de gemeenteraad, tegen de Beleidsregels voor Kamerverhuur en woningsplitsing gestemd.

Er waren drie duidelijke redenen om tegen te stemmen: De effecten van de beleidsregels zijn onvoldoende uitgewerkt in het plan, er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor en zijn de effecten in andere steden onvoldoende bekend. Een oorzaak-gevolgrelatie tussen kamerbewoning en overlast is nooit aangetoond, hoewel de beleidsregels vaak als oplossing werden gezien daarvoor. Het aantal vergunde en niet-vergunde situaties is momenteel ook niet inzichtelijk, ondanks meerdere pogingen van onze fractie en de vorige fractie om dat inzichtelijk te krijgen.

Hoewel het college stelt dat er “voldoende” ruimte overblijft voor kamerbewoning in de stad, moet zij de precieze vraag naar kamers nog uitwerken en weet zij ook niet hoe groot het aanbod is, omdat de vergunde en niet-vergunde situaties niet bekend zijn. Wij vinden het daarom voorbarig om te stellen dat het invoeren van deze regels tot “voldoende” ruimte zou leiden.

Tot slot hebben we ons kritisch uitgelaten over de plannen voor studentenhuisvesting. Studenten zijn een doelgroep die graag wonen in de vele kamers en studio’s die onze stad rijk is. Zij geven vaak minder om luxe maar willen betaalbare woonruimte. In februari vroeg D66-raadslid Tom Brouwers samen met collega Eva de Bruijn (GroenLinks) al aandacht voor de toekomst van studentenhuisvesting. Helaas zijn er tot op heden maar 300 woningen bijgebouwd, terwijl met dit beleidsplan de mogelijkheden voor kamerbewoning worden aangescherpt.

Als laatste redmiddel heeft de fractie een amendement ingediend om de beleidsregels uit te stellen tot er meer inzicht was in vergunde en niet-vergunde situaties en in vraag en aanbod van kamers en studio’s. Hoewel dit amendement het niet haalde, werd de motie die we samen met GroenLinks, VVD, CDA en DENK hebben ingediend voor het Convenant Studentenhuisvesting wel omarmd door de wethouder.

Het dossier kent een lange geschiedenis: wethouder Torunoglu is hier al lange tijd mee bezig. Tom Brouwers geeft aan dat hij twee jaar geleden als commissielid al bij dit dossier betrokken is. “Sinds die tijd stellen we al kritische vragen en proberen we duidelijkheid te creëren om hoeveel situaties het nu precies gaat en wat de effecten zijn. Die duidelijkheid kwam er nooit helemaal, en ook pas vlak voor de raadsvergadering afgelopen week”. Lange tijd ging de discussie voornamelijk over woonoverlast dat gekoppeld werd aan de hoeveelheid kamers in een woonwijk. Ook dreigden studenten niet mee te worden genomen in het verhaal. Wij zijn blij dat naast D66 inmiddels meerdere partijen ook de belangen van studenten hebben laten meewegen. Ten opzichte van twee jaar geleden is dat vooruitgang.

Wij blijven dit dossier kritisch volgen en zullen de studentenhuisvesting opnieuw agenderen als we merken dat nieuwe huisvesting niet van de grond komt of dit plan negatieve effecten laat zien voor mensen in de stad.