Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 oktober 2019

In Memoriam: Ad Vermeulen

Voormalig D66-raadslid Ad Vermeulen is op 20 oktober gestorven. Ad was kort raadslid bij de start van de periode 2014-2018. Als echte onderwijsman zette hij zich volledig in voor elke vorm van een Leven Lang Leren. Door privé omstandigheden koos Ad er voor om niet langer raadslid te zijn omdat hij z’n tijd thuis wilde inzetten. Ook na deze persoonlijke keuze bleef Ad zich inzetten voor D66 Eindhoven en voor het Leven Lang Leren. Hij was bijvoorbeeld heel actief betrokken bij de totstandkoming van ons huidige verkiezingsprogramma. Nog dit voorjaar startte hij samen met zielsverwanten de meet-ups om te kijken hoe je die leerbehoefte ingevuld kon krijgen.

Naast onderwijsman, betrokken D66’er en warm gezinsman was Ad een gepassioneerd wielerliefhebber. Telkens als je hem ontmoette en hij wist dat je dezelfde passie deelde vroeg hij ‘of je laatste koers had gezien’.

Nadat hij er eerder voor koos om zorgtaken thuis op zich te nemen overkwam hem juist zelf de zorgbehoefte. Het bleek te veel. Op 70 jarige leeftijd is Ad overleden. Wij wensen Janny en alle andere nabestaanden heel veel sterkte met dit grote verlies. Wij zijn als D66 Eindhoven nu ook erg dankbaar dat we Ad hebben leren kennen. We gaan een betrokken Eindhovenaar erg missen.

28 oktober 2019

Gemeenteraad fractie D66 Eindhoven