Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019

Brainport is geen Staphorst aan de Dommel!

 Raadslid Tom Brouwers sprak op 22 januari 2019 namens D66 Eindhoven in de commissievergadering over kamerbewoning en woningsplitsing.

We maken ons hard voor voldoende woonruimte voor studenten en andere (nieuwe) Eindhovenaren die een kleine woonruimte zoeken. Daarnaast willen we ook woonoverlast bestrijden.

“Voorzitter,

Stelt u zich eens voor dat de gemeente met een plan komt, dat er bij twee sociale huurwoningen voortaan 3 of 5 huizen tussen moeten zitten. Of dat er 50 meter tussen moeten liggen. Of dat er maar 10 procent van mogen zijn in de straat. Dat kan natuurlijk niet, voorzitter. De stad zou te klein zijn. We zouden te horen krijgen hoe de gemeente het in vredesnaam in haar hoofd haalt om te gaan bepalen waar en hoe mensen mogen wonen. Daar willen mensen vrij in zijn, dat maken ze zelf wel uit.

En toch voorzitter, is dat wat de gemeente hier van plan is. We pakken niet overlast aan, maar openen de jacht op een bepaalde woonvorm. Alle kamerbewoners lijken bij voorbaat al veroordeeld te zijn en krijgen een stempel: overlastgevend volk. D66 maakt daar bezwaar tegen.

Ja, er is overlast. En overlast, daar zijn we klip en klaar over, dat moeten we aanpakken. Maar als we eerlijk zijn, vragen we ons af of dit het juiste instrument daarvoor is. Wij denken dat we met dit instrument de problemen van de bezorgde bewoners niet gaan oplossen. We bevriezen de huidige situatie en gaan illegale panden reguleren. De situatie zal niet verslechteren, maar wordt er ook niet veel beter op. Het reguleren van een illegale situatie zijn we nou eenmaal verplicht vanuit landelijke wet- en regelgeving. Daarom wil D66 de wethouder oproepen om in contact te treden met de Rijksoverheid of met de VNG om dit soort situaties harder aan te kunnen pakken. Bijvoorbeeld met een dwangsom als illegale situaties te lang blijven bestaan, of als een vastgoedeigenaar te weinig doet om de overlast te verhelpen.

Van de drie eerder voorgenomen maatregelen, is er geen bij waar iedereen nou echt van gaat juichen. Wij ook niet. In tegenstelling tot de PvdA gaat D66 niet voor de minst slechte optie.

Wij stellen een vierde optie voor, voorzitter: geen beleidsmaatregel. Wij vinden het erg willekeurig om een percentage, een buffer of een afstand te gaan toepassen op welke woonvorm dan ook. Je zult maar 49 meter van een slecht geïsoleerd pand wonen. Of in een straat met 10 slecht geïsoleerde woningen, waarvan een voor kamerbewoning… Wat heb je dan aan zo’n maatregel? Helemaal niets!

Ga met vastgoedeigenaren in gesprek om hun panden te verduurzamen en gelijk geluidsisolatie aan te brengen. Of neem zulke eisen op in de vergunning of de leefbaarheidstoets. Daar hebben bewoners meer aan dat een norm voor welke afstand, aantal of percentage dan ook.

De leefbaarheidscommissie moet meer te zeggen krijgen en bewoners moeten hier deel van uit gaan maken, zij zijn de oren en ogen in onze stad. Zij toetsen de leefbaarheid en kunnen tot de conclusie komen waar het echt niet kan omdat de leefbaarheid onder druk staat. OF waar juist goede ervaringen zijn, en adviseren om die goede voorbeelden op te volgen en het onder die voorwaarden toe te staan.

Het idee van een keurmerk wat is geopperd door een inspreker vinden we erg interessant. Kan de wethouder kijken of dat mogelijk is? En of de leefbaarheidscommissie daarop kan gaan toetsen?

We praten veel over bezorgde omwonenden en over vastgoedeigenaren, maar denkt iemand aan de kamerbewoners van deze panden? Veel studenten en starters vinden een dak boven hun hoofd dankzij deze panden. In Eindhoven konden vorig jaar maar liefst 2.100 studenten geen kamer vinden. In de komende vijf jaar zijn er 5.000 – 6.000 studentenwoningen nodig volgens de onderwijsinstellingen. D66 is bang dat door dit beleid de situatie nog verder verslechtert. Daarom organiseren wij in februari een A-avond met GroenLinks om aandacht te vragen voor studentenhuisvesting in onze stad, zodat er WEL een alternatief voor hen komt.

Want we laten de studenten toch niet in de kou staan, of wel wethouder?

Laten we dan OVERLAST aanpakken, maar niet de woonvorm.

Studenten kiezen voor Brainport Eindhoven, niet voor Staphorst aan de Dommel! Dank u wel.”

 

Op 26 februari wordt er op verzoek van D66 en GroenLinks een A-avond (informatieve avond) over kamerbewoning georganiseerd. Aan gesprekstafels gaat de gemeenteraad met studenten en andere betrokken inwoners in gesprek over de volgende 3 punten:
1) Situatieschets a.d.h.v. actieplan studentenhuisvesting: In hoeverre herkennen jullie je hierin?
2) Brainstorm: Wat voor oplossingen denken jullie zelf aan?
3) Presentatie van college over mogelijke oplossingen: Wat is jullie feedback hierop?

Iedereen is welkom om aan te sluiten.