Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Een leuk sinterklaasfeest voor iedereen

D66 Eindhoven gaat voor een inclusieve stad. Wij vinden het ronduit verwerpelijk dat de vreedzame demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november door een grote groep onruststokers op een walgelijke manier verstoord is met racistische spreekkoren en geweld. Dit is niet het Eindhoven waar we normaalgesproken zo trots op zijn.

Afgelopen dinsdag hebben wij ons daarom in de raadsvergadering de grondrechten vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht verdedigd. Daarnaast riepen wij samen met vele andere partijen op tot een respectvolle dialoog tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, we horen graag ieders mening, argumenten en gevoelens. De uitkomst van deze dialoog is wat ons betreft echter niet vrijblijvend, we gaan voor een inclusief Sinterklaasfeest en hebben daarom samen met DENK opgeroepen om vanaf 2019 Sinterklaas te laten vergezellen door alternatieve Pieten zonder racistische kenmerken. Hieronder kunt u de volledige spreektekst van ons raadslid Jorien Migchielsen lezen.

Voorzitter, dankuwel. Ik wil graag even beginnen met te zeggen dat de woorden van de burgemeester me aan het hart gaan en me raken en dat ik zijn gevoelens deel. Wij herkennen de 2 stromingen in de samenleving, daar hebben we het met de fractie uitvoering over gehad, en ik zal in mijn inbreng dan ook naar deze stromingen refereren.

AcM4: Motie Sinterklaasoptocht (OAE)

Nu waarvoor ik hier sta: de moties. Ten eerste een reactie op de motie AcM4 “Sinterklaasoptocht” van het ouderenappèl. Complimenten aan dhr. Rennenberg voor zijn dichtkunst. Dat maakt het vele leeswerk toch weer iets aangenamer. Zijn persoonlijke herinneringen aan de oorlog raken me, dank dat u dat met ons wilde delen.

We gaan echter wel tegen deze motie stemmen, en dat heeft 2 redenen.
– Ten eerste het gebruik van het woord “Pietermanknecht”, wat een minderwaardige positie van de Piet in kwestie insinueert. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Hopelijk is dit woord alleen gekozen om het te kunnen rijmen op het woord gevecht.
– De tweede reden om tegen te stemmen is de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie. Voorzitter, vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Net als mevrouw van de Wiel (nieuw commissielid van 50plus) vandaag hebben wij allen bij onze beëdiging trouw gezworen aan de grondwet, nu is het moment om daad bij woord te voegen. Vinden wij echt dat mensen niet mogen demonstreren omdat andere mensen het niet met hen eens zijn en omdat het ongemakkelijk is? Nee, natuurlijk niet. Jùìst niet! Demonstreren is in een rechtsstaat namelijk hèt middel om een nieuw geluid of minderheidsstandpunt te laten horen. Demonstreren is dus geen gunst, maar een recht, een grondrecht. De burgemeester heeft dus goed gehandeld door de demonstratie van KOZP toe te staan. En ook de gekozen plaats en tijd is ons inziens logisch. Immers, als je tegen het koningshuis bent, demonstreer je bij de inhuldiging van de koning. Als je president Trump een enge vent vindt, demonstreer je als hij in het land is. En als je Zwarte Piet wilt veranderen, demonstreer je bij de intocht van Sinterklaas. Had de burgemeester de demonstratie moeten verbieden toen hooligans op Facebook dreigden de demonstratie te verstoren? Nee. Absoluut niet. We buigen niet voor geweld. We laten niet aan de stoelpoten van Thorbecke zagen door dreigementen. Dat mogen we niet toestaan.

Het moet me ook nog even van het hart dat de vreedzame demonstranten echt walgelijk en respectloos zijn bejegend met racistische en seksistische spreekkoren, het gooien van bananen, eieren en volle blikken bier. Zij hebben daardoor niet ten volle van hun demonstratierecht gebruik kunnen maken.
Iedereen die tussen de hooligans en andere onruststokers stond of die hen voor, tijdens of na de intocht via social media of op wat voor manier dan ook heeft aangemoedigd, moet zich diep schamen.

Motie AcM7 Alternatief voor Zwarte Piet en motie AcM10 Racisme en geweld zijn nooit acceptabel

Dan hebben we nog moties AcM7 “Alternatief voor Zwarte Piet” en AcM10 “Racisme en geweld zijn nooit acceptabel”. Voorzitter, aangezien we beide moties mee indienen zal het niemand verbazen dat we voor deze moties gaan stemmen. Ik licht graag toe waarom we deze zelfs mee indienen. D66 gaat voor een inclusieve stad, dus een stad waarin iedereen zich thuis voelt en iedereen mee doet. We waren daarom ook blij om in het coalitieakkoord dezelfde ambitie te lezen. Beide moties passen binnen deze ambitie. Het Sinterklaasfeest moet leuk zijn voor alle kinderen, en momenteel is dat niet het geval voor veel zwarte mensen, aangezien de karikaturale elementen van Zwarte Piet kwetsend zijn en deze mensen vaak worden gediscrimineerd en worden uitgescholden voor Zwarte Piet. Dit vinden wij ontoelaatbaar. We hebben momenteel geen zwarte mensen in de gemeenteraad zitten, dus geen van de raadsleden zal deze vorm van discriminatie aan den lijve ondervinden. Het feit dat het niet ons persoonlijke probleem is, ontslaat ons echter niet van de plicht ook voor hen op te komen. Immers, ik ben als vrouw ook heel blij dat al die kerels zo’n 100 jaar geleden zijn opgekomen voor mijn stemrecht.

We hebben echter wel begrip voor de gevoelens van de mensen die voor Zwarte Piet zijn. Dat is de andere stroming die ik in de inleiding al noemde. Wij vinden het ook echt heel belangrijk om ook dit te benadrukken. We begrijpen heel goed dat het lastig is om een traditie, waar wij bijna allemaal leuke herinneringen aan hebben, te veranderen. Zelf heb ik als kind ook nog voor Zwarte Piet gespeeld met een goede vriendin, niet beseffende dat ik hiermee een kwetsende karikatuur vertolkte. Door de Zwarte Pieten discussie de afgelopen jaren ben ik gaan inzien dat het Sinterklaasfeest in de huidige vorm niet inclusief is. Dat toegeven is eng, het is bijna alsof je toegeeft dat je racistisch was. Het was echter niet racistisch van ons, we wisten gewoon niet beter. Ook vragen we ons af wat er bij de mensen die voor Zwarte Piet zijn nog meer aan deze angst voor verandering te grondslag ligt. Daar refereerde de burgemeester ook al naar. De angst dat er nog meer gaat veranderen? Of voelen mensen zich niet gehoord? Kortom, de verhitte discussie gaat in de basis waarschijnlijk niet alleen over Zwarte Piet.

Inmiddels kunnen we niet meer schuilen achter onwetendheid. Het maatschappelijke debat is de afgelopen jaren steeds verder geëscaleerd, dus het is hoog tijd om ook als politiek ons uit te spreken.

We willen daarom een dialoog met iedereen en luisteren naar alle meningen en dus ook aan wat aan deze meningen te grondslag ligt, maar deze dialoog is ons inziens niet meer vrijblijvend. De dialoog moet wèl als doel hebben een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistische kenmerken te kunnen vieren. Daarom dienen wij zowel de motie van GroenLinks als de motie van DENK mee in.