Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 november 2018

Raadsvragen budgetplafonds

Eindhoven, 05 november 2018

 

Geachte college,

De afgelopen maanden zijn de beheersmaatregelen in de tweedelijn een veelbesproken onderwerp geweest. D66 Eindhoven heft daarbij grote zorgen geuit over de manier waarop de set aan beheersmaatregelen wordt ingevoerd. Bekend is dat de budgetplafonds wachtlijsten gaan creëren. D66 Eindhoven heeft het college op het hart gedrukt dat het nooit zo mag zijn dat zorgvragers de dupe zijn van deze maatregelen. De gemeente heeft een zorgplicht en iedereen die zorg nodig heeft moet de juiste zorg krijgen op een tijdig moment. Met name twijfelt D66 Eindhoven over het invoeren van de budgetplafonds in combinatie met de snelheid van de implementatie en het verlagen van de tarieven.

Niet alleen D66 Eindhoven maar ook andere Eindhovense politieke partijen, zorgaanbieders en randgemeenten zijn openlijk bezorgd over de beheersmaatregelen. Zo stond er op 30 oktober 2018 in het Eindhovens Dagblad in het artikel Veldhovense wethouder: ‘Budgetplafonds Eindhoven gaan in tegen de wet’ dat er wel degelijk indicatie is dat mensen buiten de boot gaan vallen. De gemeente zal niet aan haar zorgplicht kunnen voldoen en is daarom onwettig. Eerder al heeft de CRvB de gemeente op de vingers getikt over het nieuw beleid rondom huishoudelijk hulp, waar de SP Eindhoven gegrond vragen bij stelt.

Wethouder, het kan toch niet zo zijn dat we in de toekomst meer van dit soort uitspraken gaan krijgen bij nieuw beleid? De gemeente Eindhoven zal zich toch zeker wel aan de wet willen houden? We realiseren ons allemaal hoe de vork in de steel zit wat betreft de financiën. Echter, is niemand er gebaat bij als Eindhoven zich niet aan gestelde regels houdt.

Derhalve de volgende vragen:

  1. Is de weergave in het artikel van het ED juist? Houdt de gemeente zich niet aan de wet? Kan de gemeente zich niet aan de zorgplicht houden met deze beheersmaatregelen?
  2. Bent u het eens met D66 dat niemand er gebaat bij is als nieuw beleid tegen wet-en regelgeving in blijkt te zijn, later moet worden teruggedraaid en daarom extra rompslomp met zich mee brengt? Hoe gaat u de raad beter informeren over rechtsgeldigheid van toekomstige voorstellen?
  3. Wat is uw visie op het ontstaan van wachtlijsten, en wat gaat u eraan doen om deze zo veel mogelijk tegen te houden?
  4. Wat gaat de gemeente doen als de noodzakelijk te leveren zorg in de knel komt? Wie vangt dit op? Zien we een verschuiving van ambulante naar intramurale zorg?
  5. Is er contact geweest met randgemeenten over de implicaties van de beheersmaatregelen en wat heeft u gedaan met hun input?

 

Met vriendelijke groet,

 

Mariska Machiels (Commissielid, D66 Eindhoven)

Jorien Migchielsen (Raadslid, D66 Eindhoven)

Betty van Geel (Raadslid, D66 Eindhoven)

Mary-Ann Schreurs (Raadslid, D66 Eindhoven)