Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 augustus 2018

D66 pleit voor ‘Tiny Forests’ in Eindhoven

Op vrijdag 17 augustus 2018 stelde D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk raadsvragen aan het college van B&W over de berichtgeving van de afgelopen week dat twaalf gemeenten, waaronder Almere, Den Bosch, Groningen en Maastricht, samen met het IVN ‘Tiny Forests’ gaan aanplanten. Dit zijn dichtbegroeide minibosjes ter grootte van een tennisbaan. In de bossen worden meer dan 40 inheemse bomen en struiken geplant. Zo worden er wilgen, berken en eiken geplant, maar ook hazelaars en lijsterbessen. Het IVN wil op deze manier verstedelijkte gebieden groener maken. Wat weer bijdraagt aan de biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Beide zijn ook in Eindhoven vaak een terugkerend thema, aangezien insecten het steeds lastiger krijgen in stedelijke gebieden en straten steeds vaker blank komen te staan in verband met het optreden van steeds heviger wordende regenbuien, i.p.v. langdurige regenval.

Onlangs nog was wethouder Torunoglu met een item in het NOS-journaal waarin werd aangegeven dat het stadsbestuur van Eindhoven de ambitie heeft om de versteende gebieden in de stad te vervangen door groen, om zo klimaatadaptatie te creëren en de temperatuur op een natuurlijke manier te laten dalen. Het coalitieakkoord (Evenwicht & Energie, 2018-2022) onderschrijft deze uitdaging: ‘Groen in de stad is belangrijk voor de leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit en ook gewoon omdat het mooi is. Bovendien helpt het bij het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze stad. Daarom verstevigen we de vergroening van de stad en stimuleren we biodiversiteit. We gaan door met de Operatie Steenbreek om stenen oppervlaktes om te zetten naar groene plekken.’

Opvallend genoeg maakt Eindhoven, ondanks bovenstaande ambities, (nog) geen onderdeel uit van het Tiny Forest-project van het IVN. Tussen 6 juni en 16 juli van dit jaar, net voor het moment waarop Eindhoven met dit thema het achtuurjournaal haalde, had de gemeente Eindhoven de gelegenheid zich bij het IVN te melden als partnergemeente. Dat is niet gebeurd en dat is in de ogen van D66 een gemiste kans. Maar gelukkig volgt er, zo heeft navraag bij het IVN uitgewezen, in maart of april van 2019 een nieuwe inschrijfronde van twee maanden. Het IVN heeft aangegeven Eindhoven graag als partner te verwelkomen. Het wordt tijd om daad bij het woord te voegen.

D66 pleit ervoor dat de gemeente Eindhoven zich bij de volgende aanmeldmogelijkheid in het voorjaar van 2019 aanmeldt als partnergemeente voor het ‘Tiny Forest-project’. Omdat D66 gaat voor een groene, gezonde en duurzame stad. Een klimaatadaptieve stad die voorbereid is op de toekomst!