Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 mei 2018

Van Gogh Museum naar Brabant?

Tijdens de laatste raadsvergadering van 22 mei hadden Tom Brouwers en ik de eer om de motie “Van Gogh Museum naar Brabant” in te dienen. Ik voerde als cultuurwoordvoerder het woord en mocht daarom mijn maidenspeech houden!

De laatste tijd komen er veel berichten vanuit Amsterdam dat ze zouden zuchten onder de grote aantallen toeristen, er wordt zelfs gesproken over de ‘verpretparkisering’ van de hoofdstad. Wijlen burgemeester Van der Laan sprak 1,5 jaar geleden al over “Amsterdam Castle” en “Amsterdam Beach” in een poging toeristen naar het Muiderslot en Zandvoort te krijgen. Ook noemde hij het Haagse Mauritshuis als een goed alternatief voor het Rijksmuseum. Vorige week werd aangekondigd dat de nieuwe coalitie van Amsterdam verregaande maatregelen wil nemen om toeristen te spreiden: rondvaartboten mogen niet meer aanmeren, touringcars worden geweerd, het aantal overnachtingsmogelijkheden wordt beperkt en de toeristenbelasting gaat omhoog.

In Brabant is het een heel ander verhaal: wij zijn juist blij met de toestroom van toeristen en dagjesmensen, dat is goed voor onze economie! Daarbij komt dat we graag een uitgebreider en diverser cultuuraanbod willen voor onze eigen inwoners en het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven van Brainport en haar (internationale) werknemers willen verbeteren. De oplossing is daarom logisch: het lokken van toeristen van Amsterdam naar Brabant door middel van cultuur. Dit levert voor zowel Amsterdam als Brabant een win-winsituatie op! Gelukkig is Brabant goed bereikbaar vanuit Amsterdam, zo gaan er tegenwoordig 6 intercity’s per uur van Amsterdam naar Den Bosch en Eindhoven.

Op dit moment blijven de cultuurbudgetten voor de Brabantse gemeenten enorm achter bij Amsterdam. Per inwoner van Brabant wordt er jaarlijks €3,45 aan cultuursubsidie toegekend door het Rijk, per inwoner van Noord-Holland is dat 12 keer zoveel, namelijk €41,-. Per Amsterdammer loopt dit zelfs op tot €130,50. Er loopt daarom niet voor niets een lobby om de Rijksgelden voor cultuur eerlijker over het land te verdelen. Ik heb hier begin 2016 ook al met succes een motie over ingediend op het landelijke D66-congres. Wij houden vanuit D66 de ontwikkeling op dit gebied dan ook scherp in de gaten. Wij zien de toekenning van de Regio-enveloppen voor Brainport als erkenning en een mooie impuls voor Brainport. Het is essentieel om ook daarna structureel de budgetten en het voorzieningenniveau in Brainport en de rest van Brabant op peil te krijgen én te houden.

Naast de scheve verdeling van cultuurgelden, zijn ook de BIS-instellingen (Basisinstellingen Cultuur) en de rijksmusea onevenredig over het land verspreid. Brabant heeft maar 3% van alle BIS-instellingen en er is momenteel geen enkel rijksmuseum onder de rivieren. De meeste rijksmusea staan in de Randstad, Amsterdam spant de kroon met 3 rijksmusea. Dus het is niet meer dan logisch om dit wat meer te spreiden. En aangezien Vincent van Gogh een Brabander was, is het op (langere) termijn verplaatsen van het Van Gogh Museum (of een dependance) naar Brabant een keuze die voor de hand ligt.

Met als doel gezamenlijk een oriënterend gesprek op te starten met Amsterdam over de mogelijkheden van het op termijn verplaatsen van het Van Gogh museum, hebben wij het college verzocht om afstemming te zoeken met de 5 Brabantse gemeenten waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt (Zundert, Nuenen, Etten-Leur, Tilburg en Den Bosch). Na een toezegging van wethouder Mary-Ann Schreurs tijdens de raadsvergadering heb ik de motie naar goed gebruik ingetrokken. We zijn benieuwd naar de opvolging en kijken uit naar de terugkoppeling van het (nieuwe) college!

Jorien Migchielsen
Raadslid D66 Eindhoven

 

Zie hieronder de berichten die in de media verschenen zijn over bovenstaande motie:

Studio040

Eindhovens Dagblad

AT5

Omroep Brabant

NRC

BN DeStem

Brabants Dagblad

Parool