Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 mei 2018

Openheid, transparantie en begeleiding

Dat is wat net aangestelde raadsleden Betty van Geel en Jorien Migchielsen en commissielid Mariska Machiels willen. Naar aanleiding van een artikel dat 5 mei verscheen in het Eindhovens Dagblad, “Bom onder zorgtoewijzing”, stellen zij raadsvragen. Het artikel laat zich onder andere uit op een rapport geschreven op 11 april jongstleden, waarin de Centrale Raad van Beroep haar onderzoek en uitspraken presenteert rondom een hoger beroep van een cliënte.  De cliënte is twee jaar geleden begonnen met een langlopend proces van bezwaren en heeft in dit proces veelal in het donker moeten tasten. Zij heeft te weinig begeleiding en informatie gekregen. Als uiteindelijke conclusie heeft de Raad moeten vaststellen dat de gemeente niet voldoet aan de vergewisplicht. Dit is de plicht die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stelt, waarbij zorgaanbieders en zorgtoewijzingen moeten worden getoetst op bekwaamheid en passendheid. D66 neemt hierbij aan dat het niet voldoen aan deze plicht heel WIJEindhoven en daarmee veel andere cliënten raakt. De gevolgen zouden een grote impact kunnen hebben op de werkwijze van WIJEindhoven en de financiën van de gemeente. D66 heeft hier op zondag 6 mei raadsvragen over gesteld, zie hieronder:

De fractie van D66 Eindhoven is benieuwd naar de effecten die deze uitspraak heeft en wil u graag een aantal vragen voorleggen:

  1. Is de weergave van het artikel in het ED juist?
  2. In hoeverre heeft de gemeente tot nu voldaan aan de vergewisplicht en in welke mate nog niet? Hoe gaat u ervoor zorgen dat in de afzienbare toekomst wel wordt voldaan aan deze plicht?
  3. Kunt een u een antwoord geven op de, al eerder door de fractie van D66 gestelde vraag, hoe de gemeente toetst dat uitgegeven geld goed besteed is?
  4. Wat zijn de verwachte gevolgen voor de betrokken zorgvragers, gemeente en WIJeindhoven? Dit op zowel het effect op de uitgaven als op de gevolgen voor het leveren van zorg.
  5. Wat betekent een toename van het aantal bezwaren voor de gemeente en wat zijn hiervan de financiële gevolgen?

D66 is van mening dat een zorgvrager recht heeft op informatie over de indicatiestelling, beargumenteerde toewijzing dan wel afwijzing van de hulpvraag. Wij staan voor transparantie, open spelregels en goede begeleiding voor cliënten in de zoektocht naar passende zorg. Dit bericht van het Eindhoven Dagblad nemen wij zeer serieus. Mogelijk volgen er later meer vragen.

Betty van Geel, raadslid D66 Eindhoven
Jorien Migchielsen, raadslid D66 Eindhoven
Mariska Machiels, commissielid D66 Eindhoven