Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 mei 2018

Mary-Ann Schreurs: Een tijdperk van ambitie en innovatie

Na de verkiezingen en formatie lijkt er voor D66 Eindhoven ditmaal geen plaats in het nieuwe college van B&W. Dat vinden we als D66 uiteraard jammer. We doen immers in de politiek mee om dingen te kunnen bereiken. Bovendien hebben we een prachtig programma om de stad vooruit te helpen, dat we graag zelf hadden willen uitvoeren. Maar soms overkomt het je dat je niet mee mag besturen. We wensen de nieuwe coalitie veel succes, en we zullen uiteraard op een positief kritische wijze oppositie gaan voeren en de coalitie uitdagen de grote ambities voor de stad op te pakken en daarbij innovatieve oplossingen niet te schuwen. 

In de media is het feit dat we in de oppositie belanden vooral geframed als een afrekening met onze wethouder Mary-Ann Schreurs. Diverse suggestieve berichten zijn geschreven om haar neer te zetten als een persoon waarmee het onmogelijk besturen zou zijn. Iets dat overigens door de informateur en overige partijen wordt ontkend. De geluiden waarop men zich baseert schijnen uit bepaalde wandelgangen te komen waar niemand van weet wie er rondlopen. Hiernaast kwamen er na het nieuws diverse vijanden uit hun holletjes gekropen om nog even een trap na te geven naar de wethouder wiens beleid blijkbaar niet in hun straatje past. Kritiek geven is eenvoudig. Iedere bestuurder die zijn werk doet kun je vanuit een bepaald politiek perspectief met de grond gelijk maken. Aan de andere kant kun je je afvragen of het een goede zaak was geweest als een wethouder geen enkele tegenstander zou hebben gehad. Slechts een bestuurder die niets doet zal geen tegenstand kennen. 

Met het aftreden van Mary-Ann Schreurs komt er vooralsnog een einde aan een tijdperk waarin het dagelijks bestuur van de gemeente Eindhoven verzekerd was van een flinke dosis ambitie, creativiteit en daadkracht. Vele dossiers die jarenlang voort sleepten zijn tot een goed einde gebracht. En als daarbij eens flink tegen de haren van de gevestigde belangen moest worden ingestreken dan was ze daar absoluut niet bang voor.  De onconventionele oplossingen die uit de sector van de wethouder kwamen waren soms zelfs voor de eigen fractie uitdagend om te doorgronden maar uiteindelijk bleek het altijd te kloppen en was het onmogelijke weer eens mogelijk gemaakt.

De lijst van wapenfeiten die D66 via Mary-Ann voor elkaar heeft weten te boksen is indrukwekkend. De komst van Natlab 2.0, de renovatie van de Ventoseflat, het profileren van Eindhoven als designstad, de hervorming van de bibliotheek, de oprichting van de stichting cultuur en het maken van een einde aan het tekort aan studentenkamers in onze stad. En dan vergeten we nog een hele hoop. Bovendien speelde ze een zeer voorname rol in het uitbreiden van de onderwijshuisvesting, de herinrichting van onze binnenstad en het creëren van innovatieve oplossingen voor de fijnstof problematiek. Ze heeft in financieel lastige tijden de noodzaak tot verandering ten volle benut. Ze liet zich niet verleiden tot visieloos bezuinigen maar probeerde altijd het systeem te hervormen naar een situatie waarbij met minder geld dingen mogelijk bleven. 

Natuurlijk mag men kritiek hebben op een bestuurder, ook wanneer deze van D66 is. In de politiek kun je doorgaans geen keuzes maken waar iedereen het mee eens is. Maar dat een keuze tot verandering weerstand opwekt is een normaal fenomeen en niet per definitie een teken van slecht bestuur. Het opportunisme waarmee deze weerstand wordt geframed als slecht beleid stoort ons. We zullen de laatsten zijn die zullen beweren dat Mary-Ann Schreurs nooit een fout zal hebben gemaakt. Maar fouten horen bij daadkracht. Een bestuurder zonder fouten voert doorgaans niets uit. Bovendien heeft bij alle bestuursdaden het belang van Eindhoven en haar toekomst voorop gestaan.

We kunnen ons als partij gelukkig prijzen dat Mary-Ann ook bereid is de stad te dienen vanuit de gemeenteraad. Niet iedere wethouder die ongewenst moet aftreden denkt daarbij nog aan het kiezersmandaat. De vele stemmers die de erfenis van Mary-Ann Schreurs wel op waarde hebben geschat kunnen nu wel rekenen op vertegenwoordiging. Deze grote hoeveelheid kennis, ervaring en contacten in onze fractie betekenen zowel goed als slecht nieuws voor de nieuwe coalitie. Het slechte nieuws is dat men het niet eenvoudig gaat krijgen wanneer men gemakzuchtig gaat besturen met behoudende keuzes en beleid met een korte houdbaarheidsdatum. Het goede nieuws is dat de nieuwe coalitie een oppositie heeft die geleid zal worden door een partij die hen niet alleen een eerlijke kans geeft, maar die ook actief de agenda zal blijven vullen met innovatieve en ambitieuze plannen.

Bestuur en fractie van D66 Eindhoven