Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

Leden van D66 in Eindhoven kiezen nieuw bestuur

Eindhoven, 11 april 2018

De leden van D66 in Eindhoven hebben op de algemene afdelingsvergadering van 11 april 2018 jl. een aantal nieuwe bestuursleden gekozen voor ten minste de komende drie jaar. Ook namen we afscheid van een aantal bestuursleden.

Gerwin van der Kruis (secretaris), Paul Scholte (algemeen bestuurslid) en Ivo Mols (bestuurslid campagne en communicatie) hebben zich de afgelopen periode met hart en ziel ingezet voor de partij. Het zijn turbulente en drukke tijden geweest waarin alles gericht was op het behalen van een goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden zijn Gerwin, Paul en Ivo erkentelijk voor hun inzet en bijdrage in de voorbije periode en wensen hen veel succes in wat de toekomst brengen zal. Op een later moment nemen we nog gepast afscheid van deze drie heren.

Daarnaast namen wij ook afscheid van Jorien Migchielsen (bestuurslid ledenwerving en -binding) en Peet Wijnen (politiek secretaris). Jorien is op 21 maart 2018 gekozen als lid van de gemeenteraad van Eindhoven. Peet is kandidaat-raadslid (plek 9). De functies van Jorien en Peet in het bestuur zijn vanaf het moment van kandidaatstelling voor de gemeenteraad opgeschort. Nu Jorien in de raad is gekozen en Peet heeft aangegeven niet meer te willen terugkeren in het bestuur, bedanken de leden ook hen voor de inzet in de afgelopen periode. Ook voor Jorien en Peet geldt dat we op een later moment nog gepast afscheid nemen.

Op dezelfde afdelingsvergadering zijn ook een aantal nieuwe bestuursleden gekozen. De leden hebben de volgende bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar:

  • Cosmas Hoefnagels, vicevoorzitter;
  • Rogier Verkroost, secretaris;
  • Felicia van Geel, bestuurslid ledenwerving en -binding;
  • John Willemse, bestuurslid talentontwikkeling en opleiding;
  • Andor Celik, bestuurslid campagne en communicatie.

Sjef de Wit (penningmeester) en Mark van Glabbeek (voorzitter) completeren het nieuwe bestuur. Zij waren reeds eerder verkozen.

De komende periode zal het bestuur gebruiken om een visie en strategie te ontwikkelen op de komende drie jaar. Op de eerstvolgende afdelingsvergadering zal het bestuur een beleidsplan presenteren.