Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

De provincie volgt de financiën van Eindhoven kritisch

Het is geen nieuws maar blijft de aandacht vragen: er zijn forse tekorten in het sociaal domein van de gemeente Eindhoven. Die drukken zwaar op de begroting van de gemeente. Ook de provincie volgt dat – als toezichthouder op gemeenten – met grote aandacht. Hoe kijkt D66 daar tegenaan?

In het voorjaar van 2017 ontdekten we dat in het sociaal domein grote tekorten waren ontstaan. Er bleek te groot optimisme over de opbrengst van investeringen in de “basis” die tot lagere kosten voor de inzet van gespecialiseerde zorg zouden leiden. Er was te veel vertrouwd op de maatschappelijke partners. Er was te weinig ingeregeld en onvoldoende scherp gecontracteerd. En er kwam te weinig geld uit “Den Haag”.

Voor de tekorten konden we uit de reserves van de gemeente putten (zoals veel gemeenten doen). De reserves moeten natuurlijk wel weer aangevuld worden. En de tekorten moeten uiteraard weggewerkt worden. Het sociaal domein moet niet langer een onaantastbare afdeling binnen het gemeentelijk apparaat zijn die financieel een “black box’ is.

Daarom zet D66 in op drie sporen:

  1. Durven te budgetteren en te controleren. Nu zijn er nog te veel ‘open-eind-regelingen’ en is er onvoldoende zicht op prestatielevering in relatie tot de kosten;
  2. De uitvoerders medeverantwoordelijk maken voor het budget. Meer ketendenken is noodzakelijk;
  3. Durven te vernieuwen met behulp van technologie en design in samenspraak met onze inwoners.

De slag die we nog écht moeten maken is bewoners meer zeggenschap geven over de eigen zorgbehoefte.

Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruimtelijke ordening
Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie, design en duurzaamheid
Thomas Reijnaerts, fractievoorzitter