Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

Veiligheid begint bij weten wat er speelt

D66 wil dat de gemeente meer inspanningen gaat verrichten om alle mensen in de wijken te betrekken bij het opstellen van een nieuw veiligheidsplan.

De gemeenteraad heeft een nieuw veiligheidsbeleid aangenomen voor de komende vier jaar met nieuwe prioriteiten en uitgangspunten. Zo wil de gemeente een gebiedsgerichte aanpak en meer informatie gestuurd werken. Dit betekent dat de gemeente meer in gesprek zal treden met bewoners in de wijk om van hun te horen wat er speelt op gebied van veiligheid. Mede op basis van deze informatie worden jaarlijkse uitvoeringsplannen gemaakt die toegespitst zijn op de wijk. Een zogenoemde veiligheidsbeleid op maat.

Een veiligheidsbeleid op maat is enkel effectief als iedereen in de wijk daadwerkelijk meedoet. Dat is op dit moment nog niet het geval. Het zijn meestal dezelfde mensen die contact hebben met de gemeente. Er is een gebrek aan diversiteit en een goede representatie van mensen die meedoen in de wijk. Dit maakt ons kwetsbaar, minder effectief en beperkt onze visie op het gebied van veiligheid. Daarom heeft D66 met steun van bijna alle partijen in de raad (PvdA, GL, SP, AOE, BBL, LPF, CU en CDA) het college opgeroepen om meer inspanningen te verrichten om iedereen in de wijk te betrekken bij het veiligheidsbeleid. Dit is niet alleen bevorderend voor de objectieve veiligheid, maar ook voor het veiligheidsgevoel van mensen. De burgemeester heeft toegezegd pro-actiever hiermee aan de slag te gaan en de raad regelmatig te informeren over de genomen maatregelen, de voortgang en resultaten ervan.

Mpanzu Bamenga, raadslid D66 Eindhoven: “Veiligheid begint bij weten wat er speelt in de wijk. Door iedereen te betrekken kunnen wij het veiligheidsgevoel van mensen bevorderen; vroegtijdig illegale praktijken signaleren; en misdrijven effectiever aanpakken. Een veilige stad creëren we samen.”

Klik hier voor de ingediende motie.