Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

“Van boer en kool tot automotive en chips”

De Metropoolregio Eindhoven is een regio die hard groeit, waar veel gebeurt, maar die ook enorme verschillen kent. “Van boer en kool tot automotive en chips” lijkt een goede samenvatting van die diversiteit. Om die verschillen te onderkennen en onze kwaliteiten te versterken, wordt de komende jaren samengewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen. Dat doen we in de Integrale Strategie Ruimte.

Omdat onze regio hard groeit, ligt er een enorme opgave om te zorgen dat de leefomgeving en het voorzieningenniveau voor onze inwoners goed op peil te houden. Voor een groot deel regelen we dit al in regionale afspraken zoals de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant, het adaptief programma Brainport City en de landelijke actieagenda Brainport. De verschillende regiogemeentes hebben aangegeven dat ze daar graag een tandje bij willen zetten in de komende jaren.

Als je kijkt naar ontwikkelingen als de energietransitie, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid, dan zijn dat zaken die je niet altijd binnen je eigen gemeente kunt oplossen, daar heb je de regio voor nodig. Daarom wordt er in subregio’s gekeken naar de verschillende opgaves waar je voor staat en hoe je elkaar kunt versterken.

Zo kun je als regio kijken naar wat je technologisch kunt doen om bijvoorbeeld CO2 op te vangen of fijnstof uit de lucht te filteren, emissievrije mobiliteit te stimuleren en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor de energietransitie van huizen en bedrijven.


Natuurlijk hebben we de plannen ook kritisch bekeken en ons afgevraagd hoe mogelijk strijdige belangen tussen gemeentes en subregio’s worden gewogen en opgelost. Juist door in subregio’s te werken wordt dit voor een deel al ondervangen. Verder wordt er veel doorontwikkeld op basis van bestaande uitvoeringsprogramma’s, zodat gemeentes altijd al een aanknopingspunt hebben.
Verder vroegen we ons af hoe het zat met het draagvlak en de democratische legitimiteit van het plan. Juist omdat de uitvoeringsprogramma’s op deelonderwerpen altijd weer terugkomen in de gemeenteraden, blijft de regie en dus ook het draagvlak daar liggen.

Met deze antwoorden waren wij als D66 Eindhoven gerustgesteld en kijken met smacht naar de eerste uitvoeringsplannen.

Wil je weten wat er nog meer in de Integrale Strategie Ruimte staat? Klik hier