Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 oktober 2017

Alle seinen op groen voor trein naar Düsseldorf

Nu zowel de Nederlandse als de Duitse regering er de hoogste prioriteit aan geven, lijken alle seinen op groen te staan voor de spoorverbinding Eindhoven-Düsseldorf.

“Dit is geweldig nieuws voor de regio Eindhoven! We lobby’en hier al jaren voor en nu zie je dat onze jarenlange inspanning wordt beloond met resultaat” zegt D66-commissielid Tom Brouwers. De spoorverbinding Eindhoven-Düsseldorf staat concreet genoemd in het regeerakkoord (pagina 40) als prioriteit van het kabinet Rutte III.

Het benodigde stuk dubbelspoor tussen Kaldenkirchen en Dülken, kreeg niet de hoogste prioriteit in het Duitse Bundesverkehrswegeplan. Afgelopen week is de spoorverdubbeling door de Duitse regering opgewaardeerd tot de hoogste prioriteit (Vordringlichen Bedarf), waardoor de werkzaamheden voor 2030 gerealiseerd moeten zijn. De Duitse regering investeert 130 miljoen in de spoorverdubbeling aan Duitse zijde.

Eindhoven vraagt al lange tijd voor een spoorverbinding met de Duitse stad. Vorig jaar april nam de Eindhovense gemeenteraad nog unaniem een D66-motie aan waarin werd opgeroepen om te blijven lobby’en voor de verbinding.

Een spoorverbinding met Düsseldorf biedt ons een goede aansluiting op een belangrijk spoorknooppunt en op het Europese hogesnelheidsnetwerk. Ook Düsseldorf Airport wordt hierdoor beter bereikbaar. Verder wordt het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau van de regio Eindhoven ermee verbeterd. Daarnaast is ook het economisch belang ermee gediend: Nederland is namelijk al jaren de belangrijkste handelspartner van Noordrijn-Westfalen.

Zie ook:

BMVI – Ferlemann: Direkte Schienenverbindung zwischen Ruhrgebiet und Häfen in Belgien und Niederlanden (12 oktober 2017)

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/147-ferlemann-schienenverbindung-ruhrgebiet.html
Regeerakkoord kabinet Rutte III – Vertrouwen in de toekomst, pagina 40
(10 oktober 2017)
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

Raad steunt D66-motie voor treinverbinding naar Dusseldorf (06 april 2016)
https://eindhoven.d66.nl/2016/04/12/raad-steunt-d66-motie-treinverbinding-dusseldorf/