Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

Veel aandacht voor Eindhoven in het regeerakkoord

Er is veel aandacht voor Eindhoven in het nieuwe regeerakkoord. Na jaren van lobby is inmiddels algemeen bekend wat het belang is van Eindhoven en dat blijkt nu ook uit het regeerakkoord. D66 Eindhoven is daar ontzettend blij mee. In het regeerakkoord wordt Eindhoven genoemd als een regio waar extra in geïnvesteerd wordt. Samen met de andere opgaven (zoals ook Rotterdam-Zuid) gaat het dan om 900 miljoen euro. Er is aandacht voor Eindhoven in het hoofdstuk over cultuur, de mainport status van Eindhoven wordt gezamenlijk uitgewerkt en de treinverbinding met Duitsland zal verbeterd worden. Ook de extra aandacht voor high tech en fotonica in het onderzoeksbeleid betekent een directe impuls voor Eindhoven.

Niet alleen de aandacht direct voor Eindhoven komt ten goede aan de stad. Ook aandacht voor klimaatverandering en luchtkwaliteit is belangrijk om de stad een stap verder te brengen. Het voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs op landelijk niveau helpt ook gemeenten om aan hun doelstellingen te voldoen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de overgang van gas naar elektrisch nu echt gaat plaatsvinden. Daarnaast helpen we lokaal ook door verdere vergroening van met name het centrum. Hierdoor wordt de binnenstad minder heet en wordt regen makkelijker opgevangen. Ook zijn er nog 9 plekken in Eindhoven waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de Europese norm, laat staan aan de gezondheidsnorm. Terecht dat hier aandacht voor is in het regeerakkoord.

D66 Eindhoven kijkt er dan ook naar uit om samen met de nieuwe regering te werken aan een innovatiever, duurzamer en gezonder Nederland en Eindhoven.