Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Sociaal domein mag niet alle andere ambities tegenhouden

Het tekort op de jaarrekening 2016 in het sociaal domein, zorg en welzijn, is een groot probleem. Geconstateerd moet worden dat de raad en het College te weinig controle hadden op de situatie. Tegelijkertijd heeft de stad grote ambities. De ambitie om te groeien, waar het fijn werken en wonen is met meer cultuur en genoeg te doen, om nog meer dan nu de economische motor van Nederland te worden. Daar ligt de succesformule van Eindhoven, laten we daar op inzetten. Iedereen in Eindhoven is daarbij gebaat en het kan op de langere termijn bijdragen aan het fijnere en gezondere stad om in te leven, waar meer mensen aan het werk zijn en minder mensen zorg nodig hebben.

Om die ambitie waar te maken moeten de financiƫn op de korte termijn wel onder controle gebracht worden. Uiteraard vinden we dat mensen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben, maar dat moet wel betaalbaar blijven. Wij stellen dan ook voor om veiligheidskleppen te introduceren in het sociaal domein, waardoor we niet meer uit blijven geven dan begroot. Binnen die grenzen kunnen we dan eraan werken om het sociale domein onder controle te krijgen en ook daar in de komende jaren onze ambitie te realiseren. Alleen zo kan het met de gemeente net zo goed gaan als het al gaat met de stad.

 

Thomas Reijnaerts, fractievoorzitter