Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 februari 2017

Een duurzame stad is ook groen

D66 werkt aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we de aarde niet meer verder opwarmen en ons afval een grondstof is geworden. Waar we onze huizen niet meer verwarmen op aardgas en de stad een groene oase is. Deze week besteden wij aandacht aan verschillende plannen om deze toekomst dichterbij te brengen.

Wie duurzaam zegt denkt aan de kleur groen. Bij een duurzame stad hoort dan ook volop groen in de vorm van weides, struiken en bomen. Maar er is meer: groen op daken of op muren. Eindhoven is al een relatief groene stad, iedereen die wel eens in een toren over Eindhoven heeft uitgekeken, heeft dat kunnen zien. En bij groen hoort ook blauw: de Dommel, de Tongelreep en de Gender.

De Gender is nu geheel verdwenen onder de stad. Die willen we graag weer naar boven halen. In het groenbeleidsplan (klik hier) is nog meer te lezen over de historie van groen en blauw in Eindhoven. Zo had de stad ooit een eigen bomenkwekerij. D66 heeft aan de wethouder gevraagd of we zoiets niet weer kunnen krijgen. Dan kunnen bomen die later in de stad moeten worden geplaatst, opgroeien op braakliggende terreinen die we nu toch niet gebruiken. De wethouder heeft toegezegd te kijken of dit bijvoorbeeld op Flight Forum kan.

Groen in de stad is ook heel belangrijk als je kijkt naar onze klimaatopgave. Grote regenbuien zullen vaker voorkomen. Groen zorgt er voor dat water geleidelijk wordt afgevoerd en ons riool minder snel overstroomt. In de zomer zorgt groen juist voor verkoeling; in de stad is het dan extra warm en is er sprake van hittestress. Bomen en groen zorgen voor beschutting en brengen de temperatuur omlaag.

Al met al is D66 heel blij met de prominente rol van groen die uit dit plan spreekt. We willen dit echter ook in de praktijk zien, als het belang van groen wellicht strijdig is met andere belangen. Daarom heeft D66 een motie gesteund die de raad meer inzicht in de resultaten moet geven (klik hier).

Met het geld dat D66 mede heeft veiliggesteld voor de binnenstad en de investeringsplannen, kan al een goede start met een nóg groener Eindhoven worden gemaakt.

Dit was het vierde en laatste deel in een reeks artikelen over duurzaamheid.

Het eerste deel over het klimaatplan is hier te vinden, het tweede deel over afvalverwerking vind je hier en het derde deel over woningcorporaties vind je hier.