Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 december 2013

Wethouder Schreurs neemt eerste exemplaar 'Een knekelveld maakt geschiedenis' in ontvangst

Vrijdag 20 december 2013 vond de presentatie van het opgravingsboekwerk ‘Een knekelveld maakt geschiedenis’ van stadsarcheoloog Nico Arts plaats. Het boek is de wetenschappelijke verslaglegging van de opgraving op het Catharinaplein. Wethouder Mary-Ann Schreurs mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen, vanwege haar rol bij het mogelijk maken van de opgraving.

In 2005 was er namelijk geen budget beschikbaar voor de opgraving. Door het stijgende waterpeil zou het DNA in de kiezen van de vroegere bewoners van Eindhoven uitlogen. Het uitstellen van de opgraving betekende dus vernietiging van kennis van de eigen en de Europese geschiedenis. Maar opgraven betekende ontsluiting van nieuwe kennis, omdat menselijk DNA voorheen geen rol speelde bij opgravingen. Wethouder Schreurs erkende het historische en medische belang en heeft er alles aan gedaan om de opgraving mogelijk te maken. Terwijl de opgraving al van start ging, heeft de wethouder zich vol ingezet om het benodigde budget voor de opgraving, bij oa de Provincie en Het Rijk, vrij te maken. En dat is gelukt!

In 2005 en 2006 zijn door team van zo’n 85 medewerkers, bestaande uit archeologen, veldtechnici, studenten en vrijwilligers, de overblijfselen van meer dan 1050 individuen geborgen. Voor het eerst in de wereld werden tijdens een archeologisch onderzoek op grote schaal en met forensische technieken DNA-monsters uit menselijke skeletten gehaald, hetgeen veel publiek en regionale, nationale en zelfs internationale pers trok.