Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 november 2009

Behoud het berkenhuisje

Behoud het berkenhuisje

16-11-2009 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Geachte Collega's

Door het overlijden van de bewoonster zou conform de afspraak de weg vrij zijn voor de sloop van het Berkenhuisje.

Nu is de intentie bij het vaststellen van de visie op de Genneper Parken geweest om wat in het verleden mis gegaan was, omdat men alles wat men maar kwijt moest in de stad in de Genneper Parken neerzette zonder rekening te houden met de waarde van het gebied zelf, te herstellen en verder te voorkomen. De gedachte ging dan vooral uit naar de Rijschool bijvoorbeeld.

Van het Berkenhuisje kun je stellen dat het, zoals het er nu staat en kleinmschalig als het is, in ieder geval geen grote inbreuk maakt op de waarde van het gebied. Sterker nog, je kunt zelfs aanvoeren dat het de waarde van het gebied, vanwege zijn geschiedenis en de beleving die het toevoegt, vergroot. Zo is dat ook indertijd verwoord in de nota van toelichting en de bijbehorende culturele notitie. Het enige wat daarin ontbreekt is de historische ervaring die de inrichting van het huisje geeft van het fysieke wonen 50/60 jaar geleden. In ieder geval is verder duidelijk dat in de Eindhovense samenleving velen de waarde van het huisje onderkennen en ook graag behouden zien. Dat heeft geleid tot een burgerinitiatief dat sloop van het Berkenhuisje ongewenst acht en gaat voor behoud. Afwijzing van het burgerinitiatief onder verwijzing naar de nota van toelichting bij de visie Genneper Parken waarin tot sloop besloten zou zijn en dat het College daarna handelt is niet juist. Want deze seperate nota is nooit door de Raad vastgesteld. Sterker nog, op verzoek van de Raad is dat niet gebeurd, omdat de Raad niet helder vond waar ze dan toe besloot. In de wel geaccordeerde visie Genneper Parken staat dat de programmatische uitwerking (consequentie) van de visie aan de Raad voorgelegd wordt. Het College had het besluit tot sloop ons inziens dus aan de Raad voor moeten leggen en de nu al lopende procedure tot ontrekking en sloop is daarmee nog niet aan de orde.

Vanuit de samenleving wordt nu verlangd dat ten aanzien van het Berkenhuisje een Raadsbesluit komt over de onwenselijkheid van sloop via een initiatiefvoorstel, Een prachtige illustratie van de grote waarde die vele burgers toekennen aan de cultuurhistorie. Op zich is dat laatste trouwens volstrekt vergelijkbaar met de burgerbeweging die ervoor gezorgd heeft dat de waarde van groen en ecologie erkent werd, zoals bij Groen Gennep. In dit concrete geval is het meteen een reparatie van wat abusievelijk achterwegen is gebleven, namelijk een voorstel aan de Raad doen.

Samenvattend, D66 stelt dat het Burgerinitiatief ontvankelijk is en geagendeerd moet worden voor de Commissie WR. Verder zijn wij van mening dat sloop ongewenst is, vanwege de waarde van het object, maar daar willen we het graag in de Cie verder over hebben.

Voor zover u alsnog in meerderheid besluit dat het Initiatief op zich niet ontvankelijk is , zou D66 u willen voorstellen om toch het Berkenhuisje te agenderen voor de Cie, omdat het alleen onze eigen aanvraag is die loopt en die kunnen wij gewoon tijdelijk intrekken zonder schade aan anderen.

Met vriendelijke groet,

Mary-Ann Schreurs, D66